Verpleegdag met op dezelfde kalenderdag een andere verpleegdag (N0447)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0447
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 5.3
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 5.1
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een zorgactiviteit in een klinische setting
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een verpleegdag of IC-behandeldag

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Verpleegdagen
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Verpleegdagen
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Verpleegdagen
Samenvatting

Er mag maximaal één verpleegdag per kalenderdag per instelling worden geregistreerd.

Regelgeving / beleid

Verpleegdag (190200, 190207, 190218 en 194804)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. Er is alleen sprake van een verpleegdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling (waaronder high/medium care), niet zijnde een polikliniek, afdeling voor dagopname of spoedeisende hulp.

2015: NR/CU-260 art. 8.1c


Verpleegdag (190200 t/m 190207, 190211 t/m 190217, 194804)

Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. Er is alleen sprake van een verpleegdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling (waaronder high/medium care), niet zijnde een polikliniek, afdeling voor dagopname of spoedeisende hulp.

2014: NR/CU-257 art. 8.1c; BR/CU-2111 art. 11.9; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art. 12.8

2013: NR/CU-228 art. 6.1b; BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 art. 11.5.8

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verpleegdag met op dezelfde kalenderdag een andere verpleegdag (N0447)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verpleegdagen

2013: Verpleegdag (190200 t/m 190207, 190211 t/m 190217, 194804)

2014: Verpleegdag (190200, 190207, 190218 en 194804)

2015: Verpleegdag (190200, 190218, 194804, 231902)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er zijn meerdere verpleegdagen tijdens één kalenderdag
geregistreerd (ongeacht het specialisme) 

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde bij onterecht dubbele verrichting

ValueCareLogo2.png