Verpleegdag met op dezelfde kalenderdag een IC-behandeldag (N0378-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0378-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 5.9

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit
Samenvatting

Er mag geen verpleegdag worden geregistreerd i.c.m. een IC-behandeldag op dezelfde kalenderdag.

Regelgeving / beleid

Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist (of andere medisch eindverantwoordelijke op de Intensive Care (hierna: IC)) geopend bij opname op de IC afdeling en voor IC intercollegiaal consult buiten de IC. - Tijdens de IC-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. - Een add-on IC mag per kalenderdag worden gedeclareerd. - Parallelle IC zorg/subtrajecten 51 of 52 zijn niet toegestaan.

Add-ons Intensive Care (IC): E. Een add-on IC kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een subtraject. Dit geldt niet voor een add-on IC met zorgtype 52. F. Add-ons IC worden geregistreerd middels een eigen subtraject. Binnen de registratie van een subtraject wordt alleen het component zorgtype getypeerd. G. Welke IC-dag (type 1 of 2) in rekening kan worden gebracht, wordt bepaald in contractafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Bij het ontbreken van contractafspraken mag alleen IC-dag type 1 in rekening worden gebracht. H. Voor de add-ons IC gelden specifieke omschrijvingen en /of registratievoorwaarden:

IC-dag type 1 of 2 (190157 en 190158): Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in IC-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het postoperatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de IC of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere postoperatieve bewaking en geen ic-dag.

2018: NR/REG-1816, Artikel 11.1, 11.6, 11.7, 26.2a-d, 34a.3

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Aan deze norm zijn de volgende ZA codes toegevoegd vanaf 2018: de nieuwe IC dagen ZA 190157 en 190158.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verpleegdag met op dezelfde kalenderdag een IC-behandeldag (N0378-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verpleegdagen (190200, 190218, 194804, 231902)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png


3) Op dezelfde kalenderdag is een IC- behandeldag geregistreerd
2017: 190153, 190154 of 190155

2018: 190151, 190157 en 190158

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png