Verpleegdag met op dezelfde kalenderdag een IC-behandeldag (N0378)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0378
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 5.9
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 5.7
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een zorgactiviteit in een klinische setting
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een verpleegdag of IC-behandeldag

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Verpleegdagen
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Verpleegdagen
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Verpleegdagen
Samenvatting

Er mag geen verpleegdag worden geregistreerd i.c.m. een IC-behandeldag op dezelfde kalenderdag.

Regelgeving / beleid

Als er een IC-opnameperiode loopt tijdens de klinische periode (ZT11 of ZT21) mogen tijdens de IC-periode geen verpleegdagen (2015: verpleegdagen, NICU, PICU) worden geregistreerd.

2013: NR/CU-222, NR/CU-227, NR/CU-228 artikel 6.4

2014: NR/CU-240 artikel 7.4

2015: NR/CU-247 en NR/CU-257 artikel 8.4

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.90

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verpleegdag met op dezelfde kalenderdag een IC-behandeldag (N0378)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verpleegdagen

2013: Verpleegdag (190200 t/m 190207, 190211 t/m 190217, 194804)

2014: Verpleegdag (190200, 190207, 190218 en 194804)

2015: Verpleegdag, NICU, PICU (190200, 190218, 194804, 190031, 190032, 190033, 190038, 231902, 190150, 190151)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde kalenderdag is voor hetzelfde patiëntnummer een IC- behandeldag (ZPK 19) geregistreerd. (IC-behandeldag 2015: 190153, 190154 of 190155 )

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png