Verpleegdag in combinatie met ‘Zotelovernachting’ (N0046)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0046
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit
  2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit
  3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit
  4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit
  5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit
  6. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit
  7. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit
Samenvatting

Op de kalenderdagen waarop Zotelovernachting’ (ZA-code 190208) is geregistreerd mag geen dagverpleging, verpleegdag of IC dag zijn vastgelegd.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Zotelovernachting (190208): Overnachting in een zorghotel, in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg, welke gekoppeld is aan een instelling voor medisch specialistische zorg.

2015: BR/CU-2136 art 13.3.6

2014: BR/CU-2134 art 14.3.6

2013: BR/CU-2104 art 13.3.7

2016
Zotelovernachting (190208)

Overnachting in een zorghotel, in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg, welke gekoppeld is aan een instelling voor medisch specialistische zorg.

2016: NR/CU-266 art. 25.3b

2017
Zotelovernachting (190208)
Overnachting in een zorghotel, in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg, welke gekoppeld is aan een instelling voor medisch-specialistische zorg.
2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 4b

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.
2017: NR/REG-1732 art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode moeten de verpleegdagen aan één subtraject worden gekoppeld. Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, kunnen de opvolgende verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.
2017: NR/REG-1732 artikelsgewijs art. 5a lid 1

2018
Zotelovernachting (190208)
Overnachting in een zorghotel, in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg, welke gekoppeld is aan een instelling voor medisch-specialistische zorg.
2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 4b

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.
2018: NR/REG-1816 art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode moeten de verpleegdagen aan één subtraject worden gekoppeld. Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, kunnen de opvolgende verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de `nieuwe' hoofdbehandelaar.
2018: NR/REG-1816 artikelsgewijs art. 5a lid 1

2019
Zotelovernachting (190208)
Overnachting in een zorghotel, in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg, welke gekoppeld is aan een instelling voor medisch-specialistische zorg.
2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 4b

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.
2019: NR/REG-1907a art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode worden de verpleegdagen aan één subtraject gekoppeld. Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, worden de opvolgende verpleegdagen gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.
2019: NR/REG-1907a artikelsgewijs art. 5a lid 1

2020
Zotelovernachting (190208)
Overnachting in een zorghotel, in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg, welke gekoppeld is aan een instelling voor medisch-specialistische zorg.
2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 4b

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.
2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode worden verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie aan één subtraject gekoppeld. Verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, worden de opvolgende verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.  
2020: NR/REG-2001a artikelsgewijs art. 23 lid 7

2021
Zotelovernachting (190208)

Overnachting in een zorghotel, in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg, welke gekoppeld is aan een instelling voor medisch-specialistische zorg.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 4b

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2021: NR/REG-2103a art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode worden verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie aan één subtraject gekoppeld. Verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, worden de opvolgende verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.

2021: NR/REG-2103a toelichting artikelsgewijs art. 23 lid 7

2022
Zotelovernachting (190208)

Overnachting in een zorghotel, in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg, welke gekoppeld is aan een instelling voor medisch-specialistische zorg.

2022: NR/REG-2207 art. 26 lid 4b

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2022: NR/REG-2207 art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode worden verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie aan één subtraject gekoppeld. Verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, worden de opvolgende verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.

2022: NR/REG-2207 toelichting artikelsgewijs art. 23 lid 9

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verpleegdag in combinatie met ‘Zotelovernachting’ (N0046)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle Zotelovernachtingen (190208)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt
in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is een Zotelovernachting (190208)  bij dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag in combinatie met een dagverpleging, verpleegdag of IC dag geregistreerd

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De zotelovernachting wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png