Verloskundige OZP i.c.m. gynaecologie zorgproduct (N0962)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0962
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - OZP - Overig Zorgproduct
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - OZP - Overig Zorgproduct
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - OZP - Overig Zorgproduct
Samenvatting

OZP's uitgevoerd door specialisme verloskunde in combinatie met een zorgproduct van specialisme gynaecologie, niet zijnde diagnose K23.

Indien tijdens een poliklinische bevalling de bevalling wordt overgenomen door een gynaecoloog dan mag de OZP poliklinische bevalling niet worden gedeclareerd. Indien tijdens een poliklinische bevalling inzet van een gynaecoloog plaatsvindt (bijvoorbeeld pijnstilling) maar de bevalling wordt niet overgenomen, dan mag er geen zorgproduct door de gynaecologie worden gedeclareerd.

Regelgeving / beleid
2019
Een overig zorgproduct uit de categorieën eerstelijnsdiagnostiek en paramedische behandeling en onderzoek, mag alleen in rekening worden gebracht als er sprake is van:
 • Een verzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van de eerste lijn, waarbij dit overige zorgproduct niet op dezelfde dag leidt tot opening van een zorgtraject voor dezelfde zorgvraag; of
 • Een verzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van een specialisme waarvoor de dbcsystematiek niet geldt; of
 • Paramedische zorg, waarbij de betreffende zorgactiviteiten niet uitgevoerd worden in het kader van een dbc-zorgproduct.

Hierbij gaat het om:

 • Paramedische zorg voor een andere zorgvraag dan de zorgvraag waarvoor een zorgtraject loopt; of
 • Paramedische zorg die uitgevoerd wordt en waarbij tegelijkertijd geen dbc-zorgproduct wordt gedeclareerd.

2019: NR/REG-1907a art. 34 lid 3

2020
Een overig zorgproduct uit de categorieën eerstelijnsdiagnostiek en paramedische behandeling en onderzoek, mag alleen in rekening worden gebracht als er sprake is van:
 • Een verzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van de eerste lijn, waarbij dit overige zorgproduct niet op dezelfde dag leidt tot opening van een zorgtraject voor dezelfde zorgvraag; of
 • Een verzoek voor het uitvoeren van een overig zorgproduct uit de categorie eerstelijnsdiagnostiek van een Wlz-behandelaar. Waarbij de beoordeling van de diagnostiek in de tweede lijn plaatsvindt en waarbij dit overig zorgproduct niet op dezelfde dag leidt tot opening van een zorgtraject voor dezelfde zorgvraag; of
 • Een verzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van een specialisme waarvoor de dbcsystematiek niet geldt; of
 • Paramedische zorg die geen onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling; of
 • Paramedische zorg die wel onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische  behandeling, maar waarvoor geen dbc-zorgproduct gedeclareerd kan worden.

2020: NR/REG-2001a art. 34 lid 3

2021
Een overig zorgproduct uit de categorieën eerstelijnsdiagnostiek en paramedische behandeling en onderzoek, mag alleen in rekening worden gebracht als er sprake is van:
 • Een verzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van de eerste lijn, waarbij dit overige zorgproduct niet op dezelfde dag leidt tot opening van een zorgtraject voor dezelfde zorgvraag; of
 • Een verzoek voor het uitvoeren van een overig zorgproduct uit de categorie eerstelijnsdiagnostiek van een Wlz-behandelaar. Waarbij de beoordeling van de diagnostiek in de tweede lijn plaatsvindt en waarbij dit overig zorgproduct niet op dezelfde dag leidt tot opening van een zorgtraject voor dezelfde zorgvraag; of
 • Een verzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van een specialisme waarvoor de dbcsystematiek niet geldt; of
 • Paramedische zorg die geen onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling; of
 • Paramedische zorg die wel onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling, maar waarvoor geen dbc-zorgproduct gedeclareerd kan worden.

2021: NR/REG-2103a art. 34 lid 3

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verloskundige OZP i.c.m. gynaecologie zorgproduct (N0962)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle los te factureren zorgactiviteiten met uitvoerend specialisme verloskunde

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteiten in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Begindatum van de los te factureren zorgactiviteiten is gelijk aan de begindatum van een gynaecologie subtraject ZT11

Blauwepijl.png

4) De diagnose van het gynaecologie subtraject ZT11 is niet K23


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen verrichting verminderd met de waarde van de OZP

ValueCareLogo2.png