Verkeerde bed dag onterecht vastgelegd op dag van beëindiging ziekenhuis-indicatie (N0641)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N0641
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2022 - Overige trajecten
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Overige trajecten
  3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Overige trajecten
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een zorgactiviteit 'Verkeerde bed' vast te leggen op de dag van de overgang van een klinische opname naar een verkeerde bed opname. Hiervoor dient een verpleegdag geregistreerd te worden.

Regelgeving / beleid
2020
Verkeerde bed (190031)

Een ‘Verkeerde bed’ dag is een te registreren kalenderdag, welke minimaal één overnachting omvat. Het betreft een vergoeding die in rekening mag worden gebracht vanaf de dag nadat de indicatie voor medisch-specialistische zorg is beëindigd, een indicatie voor Wlz zorg met verblijf is aangevangen en de patiënt noodgedwongen in een instelling voor medisch-specialistische zorg moet blijven tot er plaats is in een instelling die Wlz-zorg met verblijf biedt. Deze prestatie omvat ook genees-, verband- en narcosemiddelen en klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. De vergoeding voor het Verkeerde bed is niet van toepassing op cliënten die vóór de opname in de instelling voor medisch-specialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz.

Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie, geen verpleeghuisindicatie (190038)
Vergoeding die in rekening mag worden gebracht vanaf de dag nadat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie (niet zijnde indicatie voor Wlz-zorg met verblijf) is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis verblijft tot er plaats is voor de zorg waarvoor de indicatie is afgegeven.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 4b

2021
Verkeerde bed, Wlz-indicatie (190092)

Een ‘Verkeerde bed’ dag is een te registreren kalenderdag, welke minimaal één overnachting omvat. Het betreft een vergoeding die in rekening mag worden gebracht vanaf de dag nadat de indicatie voor medisch-specialistische zorg is beëindigd, een Wlz-indicatie is aangevangen en de patiënt noodgedwongen in een instelling voor medisch-specialistische zorg moet blijven tot de dag dat de cliënt de Wlz-zorg ontvangt op een plek bij een Wlz-zorgaanbieder of thuis. Deze prestatie omvat ook genees-, verband- en narcosemiddelen en klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. De vergoeding voor het Verkeerde bed is niet van toepassing op cliënten die vóór de opname in de instelling voor medisch-specialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz.

Verblijfvervallen ziekenhuisindicatie, geen Wlz-indicatie (190093)
Vergoeding die in rekening mag worden gebracht vanaf de dag nadat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie (niet zijnde een Wlz-indicatie) is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis verblijft tot er plaats is voor de zorg waarvoor de indicatie is afgegeven.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 4b

2022
Verkeerde bed, Wlz-indicatie (190092)

Een ‘Verkeerde bed’ dag is een te registreren kalenderdag, welke minimaal één overnachting omvat. Het betreft een vergoeding die in rekening mag worden gebracht vanaf de dag nadat de indicatie voor medisch-specialistische zorg is beëindigd, een Wlz-indicatie is aangevangen en de patiënt noodgedwongen in een instelling voor medisch-specialistische zorg moet blijven tot de dag dat de cliënt de Wlz-zorg ontvangt op een plek bij een Wlz-zorgaanbieder of thuis. Deze prestatie omvat ook genees-, verband- en narcosemiddelen en klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. De vergoeding voor het Verkeerde bed is niet van toepassing op cliënten die vóór de opname in de instelling voor medisch-specialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz.

Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, geen Wlz-indicatie (190093)
Vergoeding die in rekening mag worden gebracht vanaf de dag nadat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie (niet zijnde een Wlz-indicatie) is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis verblijft tot er plaats is voor de zorg waarvoor de indicatie is afgegeven.

2022: NR/REG-2207 art. 26 lid 4b

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Op dezelfde dag mag geen zorgactiviteit uit ZPK3 geregistreerd zijn. Deze situaties worden namelijk al op norm N0184, N0283 (beiden vervangen door de N0923), en N0923 gesignaleerd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verkeerde bed dag onterecht vastgelegd op dag van beëindiging ziekenhuis-indicatie (N0641)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten Verkeerde bed en Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie:

< 2021: 190031, 190038

Vanaf 2021: 190092, 190093

Blauwepijl.png

2) De zorgactiviteit is geregistreerd op de dag waarop een klinische opname overgaat in een verkeerde bed opname

Blauwepijl.png

3) Er is op dezelfde dag geen zorgactiviteit uit ZPK3 geregistreerd

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact is het verwijderen van de OZP en het terugplaatsen in hetzelfde subtraject van een verpleegdag (ZA 190218).

ValueCarelogo2022.png