Verkeerde bed (N0283)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0283
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 5.8
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 5.9
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een zorgactiviteit in een klinische setting
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een verpleegdag of IC-behandeldag

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Overige trajecten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Overige trajecten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Overige trajecten
Samenvatting

Een registratie van Verkeerde bed (ZA-code 190031)  mag niet gelijktijdig worden vastgelegd met een verpleegdag voor dezelfde patiënt.

Regelgeving/beleid

Verkeerde bed (190031):

Een `Verkeerde bed' dag is een te registreren kalenderdag, welke minimaal één overnachting omvat. Het betreft een vergoeding die in rekening kan worden gebracht vanaf de dag nadat de indicatie voor medisch-specialistische zorg is beëindigd, een indicatie voor Wlz zorg met verblijf is aangevangen en de patiënt noodgedwongen in een instelling voor medisch-specialistische zorg moet blijven tot er plaats is in een instelling die Wlz-zorg met verblijf biedt. Deze prestatie omvat ook genees-, verband- en narcosemiddelen en klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. De vergoeding voor het Verkeerde bed is niet van toepassing op cliënten die vóór de opname in de instelling voor medisch-specialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz.

2018: NR/REG-1816 - 26.4b

Verkeerde bed (190031) = Vergoeding die in rekening kan worden gebracht vanaf het moment dat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie voor opname in een verpleeghuis is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis moet blijven tot er plaats is in een verpleeghuis.

2015: BR/CU-2136 art 13.3.2

2014: BR/CU-2111 art. 13.3.2/ Artikel 13.3.5; BR/CU-2121, BR/CU-2130BR/CU-2134 art 14.3.2/14.3.5

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102BR/CU-2104 art 13.3.2/13.3.5 

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A. 99.57a

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.90

2015 Handboek DOT controleregels D.P.A. 99.57b vervallen

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verkeerde bed (N0283)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verkeerde beddagen (190031)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Een verkeerde beddag (190031) met op dezelfde kalenderdag voor hetzelfde patiëntnummer een verpleegdag (zpk 3)

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting

ValueCareLogo2.png