Verkeerd bed parallel aan IC dag (N0285): verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 2: Regel 2:
 
===== Referentienummer: [[N0285|N0285]] =====
 
===== Referentienummer: [[N0285|N0285]] =====
  
===== Behoort tot Normenkader =====
+
===== Behoort tot Normenkader ValueCare =====
  
 
Gecertificeerde controles
 
Gecertificeerde controles

Huidige versie van 30 jul 2020 om 15:54

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0285
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Overige trajecten (R06414)

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag
  2. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag
  3. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag
  4. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag
  5. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag
  6. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag
  7. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag
Samenvatting

Een registratie van Verkeerd bed (ZA-code 190031)  mag niet gelijktijdig worden vastgelegd met een IC dag voor dezelfde patiënt. 

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Verkeerd bed (190031) = Vergoeding die in rekening kan worden gebracht vanaf het moment dat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie voor opname in een verpleeghuis is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis moet blijven tot er plaats is in een verpleeghuis.

2015: BR/CU-2136 art 13.3.2

2014: BR/CU-2111 art. 13.3.2/ Artikel 13.3.5; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art 14.3.2/14.3.5

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 art 13.3.2/13.3.5

2016
ic-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, 190154 en 190155)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een IC patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar. Niet als behandeldag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder IC-indicatie op de IC, in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere postoperatieve bewaking en geen IC-behandeldag.

Verkeerde bed (190031)

Een ‘Verkeerde bed’ dag is een te registreren kalenderdag, welke minimaal één overnachting omvat. Het betreft een vergoeding die in rekening kan worden gebracht vanaf de dag nadat de indicatie voor medisch specialistische zorg is beëindigd, een indicatie voor Wlz zorg met verblijf is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een instelling voor medisch specialistische zorg moet blijven tot er plaats is in een instelling die Wlz-zorg met verblijf biedt. Deze prestatie omvat ook genees-, verband- en narcosemiddelen en klinischchemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. De vergoeding voor het Verkeerde bed is niet van toepassing op cliënten die vóór de opname in de instelling voor medisch specialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz.

2016: NR/CU-266 art. 25 lid 1d en 3b

2017
ic-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, 190154 en 190155)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar. Niet als behandeldag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-behandeldag.

Verkeerde bed (190031)

Een ‘Verkeerde bed’ dag is een te registreren kalenderdag, welke minimaal één overnachting omvat. Het betreft een vergoeding die in rekening kan worden gebracht vanaf de dag nadat de indicatie voor medischspecialistische zorg is beëindigd, een indicatie voor Wlz zorg met verblijf is aangevangen en de patiënt noodgedwongen in een instelling voor medisch-specialistische zorg moet blijven tot er plaats is in een instelling die Wlz-zorg met verblijf biedt. Deze prestatie omvat ook genees-, verband- en narcosemiddelen en klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. De vergoeding voor het Verkeerde bed is niet van toepassing op cliënten die vóór de opname in de instelling voor medisch-specialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz.

2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 2d en 4b

2018
ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

Verkeerde bed (190031)

Een `Verkeerde bed' dag is een te registreren kalenderdag, welke minimaal één overnachting omvat. Het betreft een vergoeding die in rekening kan worden gebracht vanaf de dag nadat de indicatie voor medisch-specialistische zorg is beëindigd, een indicatie voor Wlz zorg met verblijf is aangevangen en de patiënt noodgedwongen in een instelling voor medisch-specialistische zorg moet blijven tot er plaats is in een instelling die Wlz-zorg met verblijf biedt. Deze prestatie omvat ook genees-, verband- en narcosemiddelen en klinischchemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. De vergoeding voor het Verkeerde bed is niet van toepassing op cliënten die vóór de opname in de instelling voor medischspecialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz.

2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 2d en 4b

2019
ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

Verkeerde bed (190031)

Een ‘Verkeerde bed’ dag is een te registreren kalenderdag, welke minimaal één overnachting omvat. Het betreft een vergoeding die in rekening mag worden gebracht vanaf de dag nadat de indicatie voor medisch-specialistische zorg is beëindigd, een indicatie voor Wlz zorg met verblijf is aangevangen en de patiënt noodgedwongen in een instelling voor medisch-specialistische zorg moet blijven tot er plaats is in een instelling die Wlz-zorg met verblijf biedt. Deze prestatie omvat ook genees-, verband- en narcosemiddelen en klinischchemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. De vergoeding voor het Verkeerde bed is niet van toepassing op cliënten die vóór de opname in de instelling voor medischspecialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 2d en 4b

2020
ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

Verkeerde bed (190031)

Een ‘Verkeerde bed’ dag is een te registreren kalenderdag, welke minimaal één overnachting omvat. Het betreft een vergoeding die in rekening mag worden gebracht vanaf de dag nadat de indicatie voor medisch-specialistische zorg is beëindigd, een indicatie voor Wlz zorg met verblijf is aangevangen en de patiënt noodgedwongen in een instelling voor medisch-specialistische zorg moet blijven tot er plaats is in een instelling die Wlz-zorg met verblijf biedt. Deze prestatie omvat ook genees-, verband- en narcosemiddelen en klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. De vergoeding voor het Verkeerde bed is niet van toepassing op cliënten die vóór de opname in de instelling voor medisch-specialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2c en 4b

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verkeerd bed parallel aan IC dag (N0285)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle registraties verkeerd bed (190031)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar 

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar

Blauwepijl.png

3) Een registratie verkeerd bed (190031) met op dezelfde kalenderdag voor hetzelfde patiëntnummer een IC dag (ZPK 19)  
Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het verkeerde bed wordt verwijderd.
Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on


ValueCareLogo2.png