Verkeerd bed parallel aan IC dag (N0285)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Referentienummer: N0285

Behoort tot Normenkader

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag
  2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag
  3. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag
  4. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag

Samenvatting

Een registratie van Verkeerd bed (ZA-code 190031)  mag niet gelijktijdig worden vastgelegd met een IC dag voor dezelfde patiënt. 

Regelgeving / beleid

Verkeerd bed (190031) = Vergoeding die in rekening kan worden gebracht vanaf het moment dat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie voor opname in een verpleeghuis is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis moet blijven tot er plaats is in een verpleeghuis.

2015: BR/CU-2136 art 13.3.2

2014: BR/CU-2111 art. 13.3.2/ Artikel 13.3.5; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art 14.3.2/14.3.5

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 art 13.3.2/13.3.5 

Zie ook: Handboek DOT controleregels 2015, D.P.A. 99.57a

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verkeerd bed parallel aan IC dag (N0285)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle registraties verkeerd bed (190031)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar 

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar

Blauwepijl.png

3) Een registratie verkeerd bed (190031) met op dezelfde kalenderdag voor hetzelfde patiëntnummer een IC dag (ZPK 19)  
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Het verkeerde bed wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP


ValueCareLogo2.png