Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie in combinatie met IC dag (N0186)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Referentienummer: N0186

Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een verpleegdag of IC-behandeldag

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.60a Parallelliteit vervallen ziekenhuisindicatie/IC-behandeldag
  2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.60a Parallelliteit vervallen ziekenhuisindicatie/IC-behandeldag

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Overige trajecten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Overige trajecten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Overige trajecten

Samenvatting

Een registratie Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie, geen verpleeghuisindicatie (ZA-code 190038) mag niet gelijktijdig vastgelegd worden met een IC dag voor dezelfde patiënt.

Regelgeving / beleid

Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie, geen verpleeghuisindicatie (190038)

Vergoeding die in rekening kan worden gebracht vanaf het moment dat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie (niet zijnde indicatie voor opname in een verpleeghuis) is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis moet blijven tot er plaats is voor de zorg waarvoor de indicatie is afgegeven.

2015: BR/CU-2136 art 13.3.4

2014: BR/CU-2111 art. 13.3.2/ Artikel 13.3.5; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art 14.3.2/14.3.5

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 art 13.3.2/13.3.5 

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A. 99.61a

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A. 99.90

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie in combinatie met IC dag (N0186)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle vervallen ziekenhuisindicatie, geen verpleeghuisindicatie (190038)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is bij dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag ook een IC dag (ZPK 19) geregistreerd
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on


ValueCareLogo2.png