Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie (N0184)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0184
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 5.8
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 5.9
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een zorgactiviteit in een klinische setting
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een verpleegdag of IC-behandeldag

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Overige trajecten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Overige trajecten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Overige trajecten
Samenvatting

Een registratie Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie, geen verpleeghuisindicatie (ZA-code 190038) mag niet gelijktijdig vastgelegd worden met een verpleegdag voor dezelfde patiënt.

Regelgeving / beleid

Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie, geen verpleeghuisindicatie (190038):

Vergoeding die in rekening kan worden gebracht vanaf de dag nadat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie (niet zijnde indicatie voor Wlz-zorg met verblijf) is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis moet blijven tot er plaats is voor de zorg waarvoor de indicatie is afgegeven.

2018: NR/REG-1816 - 26.4b

Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie, geen verpleeghuisindicatie (190038)

Vergoeding die in rekening kan worden gebracht vanaf het moment dat de ziekenhuisindicatie is beëindigd, een indicatie (niet zijnde indicatie voor opname in een verpleeghuis) is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis moet blijven tot er plaats is voor de zorg waarvoor de indicatie is afgegeven.

2015: BR/CU-2136 art 13.3.4

2014: BR/CU-2111 art. 13.3.2/ Artikel 13.3.5; BR/CU-2121, BR/CU-2130BR/CU-2134 art 14.3.2/14.3.5

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102BR/CU-2104 art 13.3.2/13.3.5 

 

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie (N0184)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle vervallen ziekenhuisindicatie, geen verpleeghuisindicatie (190038)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is een vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie, geen verpleeghuisindicatie (190038) bij dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag geregistreerd met op dezelfde kalenderdag voor hetzelfde patiëntnummer en specialisme een verpleegdag (zpk 3)

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De vergoeding vervallen ziekenhuisindicatie (190038) wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP

ValueCareLogo2.png