Verblijfsdag op ontslagdatum (N1085)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1085

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2014: 35b

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2017
 2. GGZ Rechtmatigheid 2018
 3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de deelprestaties verblijf met overnachting op de ontslagdatum van elke opnameperiode rechtmatig is.   

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
2017
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554
Paragraaf 2.4.20:
Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen (eerste opname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag.
2018
2019
Controlemassa
 • Alle DBC’s met deelprestaties verblijf met overnachting.

LET OP: als een DBC meerdere opnameperioden bevat, moeten alle deelprestaties verblijf met overnachting die het einde van een opnameperiode vormen gecontroleerd worden

Onderzoeksmethodiek

Data-analyse (óf deelwaarneming indien start/eindtijd niet geregistreerd word)

LET OP: Het controlepunt wordt door middel van een data-analyse uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is op basis van de beschikbare data, dan volgt een deelwaarneming.

Toetsingskader
 • Indien uit de registratie blijkt dat deelprestatie verblijf met overnachting is geregistreerd terwijl de patiënt na 00:00 niet meer in de instelling verbleef, dan is de betreffende deelprestatie onrechtmatig. Dit kan getoetst worden o.b.v. de eindtijd van de kamerplaatsing.
Interpretaties

Indien er na de laatste verblijfsdag wel sprake is van voortgezet verblijf binnen een andere financieringsstroom dan wel bij een andere inkoopcombinatie, wordt de opnameperiode als niet beëindigd beschouwd.

Definities relevante terminologie
 • Opnameperiode
 • Ontslagdag
 • Kamerplaatsing
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verblijfsdag op ontslagdatum (N1085)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


 
1) DBC’s geopend in het betreffende jaar
Blauwepijl.png
2) DBC bevat verblijfsdagen met overnachting
Blauwepijl.png
3) Op ontslagdatum is een verblijfsdag geregistreerd

 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse
Financiële afwikkeling resultaten
 • De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige deelprestaties verblijf met overnachting  
 • Macro indien deelwaarneming, micro indien data-analyse 

ValueCareLogo2.png