Verblijfsdag op eerste opnamedatum (N1762)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1762
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2014 - Controlepunt 35a

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Verblijf
  2. SGGZ 2019 - Verblijf
  3. SGGZ 2018 - Verblijf
  4. SGGZ 2017 - Verblijf
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de deelprestatie verblijf met overnachting op de eerste dag van elke opnameperiode rechtmatig is. 

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Wet- en regelgeving
Zelfonderzoek 2014
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554
Paragraaf 2.4.20:
Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen (eerste opname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag.
2017
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. Bij iedere verblijfsdag wordt de bijbehorende nhc-prestatie geregistreerd voor de kapitaallasten bij verblijf.

2017: NR/REG-1734 art. 3.1.4 lid 23 (p.14)

2018
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2018: NR/REG-1803a art. 5.1.4 lid 26 (p.24)

2019
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 27 (p.24)

2020
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 27 (p.23)

Controlemassa
  • Alle DBC’s met deelprestaties verblijf met overnachting (die de start van een opnameperiode vormen)

LET OP: als een DBC meerdere opnameperioden bevat, moeten alle deelprestaties verblijf met overnachting die de start van een opnameperiode vormen gecontroleerd worden.

Onderzoeksmethodiek

Data-analyse (óf deelwaarneming indien start/eindtijd niet geregistreerd word)

LET OP: Het controlepunt wordt door middel van een data-analyse uitgevoerd. Als het niet mogelijk is om op basis van de beschikbare data, dan volgt een deelwaarneming.

Toetsingskader

Indien uit de registratie blijkt dat een deelprestatie verblijf met overnachting is geregistreerd terwijl de patiënt pas na 20:00 uur is opgenomen, dan is de betreffende deelprestatie onrechtmatig. Bijvoorbeeld o.b.v. de starttijd van de kamerplaatsing.

Definities relevante terminologie
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verblijfsdag op eerste opnamedatum (N1762)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC bevat verblijfsdagen met overnachting

Blauwepijl.png

3) Op dag van opname is de patiënt na 20:00 opgenomen in de instelling


Controlemassa bepaald door data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact
  • De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige deelprestaties verblijf met overnachting
  • Indien er financiële impact gevonden wordt, dienen fouten gecorrigeerd te worden op micro niveau in het geval van een data-analyse of op macro niveau in het geval van een deelwaarneming

ValueCareLogo2.png