Verblijfsdag op eerste opnamedatum (N1762)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1762

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2014: 35a

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2014

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de deelprestatie verblijf met overnachting op de eerste dag van elke opnameperiode rechtmatig is. 

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
2017
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554
Paragraaf 2.4.20:
Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen (eerste opname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag.
2018
2019
Controlemassa
  • Alle DBC’s met deelprestaties verblijf met overnachting (die de start van een opnameperiode vormen)

LET OP: als een DBC meerdere opnameperioden bevat, moeten alle deelprestaties verblijf met overnachting die de start van een opnameperiode vormen gecontroleerd worden.

Onderzoeksmethodiek

Data-analyse (óf deelwaarneming indien start/eindtijd niet geregistreerd word)

LET OP: Het controlepunt wordt door middel van een data-analyse uitgevoerd. Als het niet mogelijk is om op basis van de beschikbare data, dan volgt een deelwaarneming.

Toetsingskader
  • Indien uit de registratie blijkt dat een deelprestatie verblijf met overnachting is geregistreerd terwijl de patiënt pas na 20:00 uur is opgenomen, dan is de betreffende deelprestatie onrechtmatig. Bijvoorbeeld o.b.v. de starttijd van de kamerplaatsing.
Definities relevante terminologie
  • Opnameperiode
  • Kamerplaatsing
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verblijfsdag op eerste opnamedatum (N1762)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC bevat verblijfsdagen met overnachting

Blauwepijl.png

3) Op dag van opname is de patiënt na 20:00 opgenomen in de instelling. 


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3

Financiële afwikkeling resultaten
  • De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige deelprestaties verblijf met overnachting
  • Indien er financiële impact gevonden wordt, dienen fouten gecorrigeerd te worden op micro niveau in het geval van een data-analyse of op macro niveau in het geval van een deelwaarneming

ValueCareLogo2.png