Verblijfsdag op dezelfde datum op zowel crisis- als reguliere DBC (N1959)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1959

Referentienummer controleplan zorgverzekeraars: 24.

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2016
  3. GGZ Rechtmatigheid 2015
  4. GGZ Rechtmatigheid 2014
Samenvatting

Er mag niet gelijktijdig verblijf worden gedeclareerd op zowel een crisis- als een reguliere DBC voor dezelfde patiënt.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
De geleverde crisiszorg heeft als doel de crisissituatie van de patiënt zo spoedig mogelijk te stabiliseren. Een crisis DBC kan alleen geopend worden als de GGZ-aanbieder een crisisdienst heeft waarvoor afspraken zijn gemaakt met meerdere partijen waaronder de verzekeraar.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 6.1, p.43)

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 6.1, p.47)

Er is een crisissituatie als een patiënt spoedeisende (binnen 24 uur) hulp nodig heeft en er sprake is van dreigende suïcide, ernstige gedragsproblemen, problemen met de openbare orde, weggevallen steunfactoren of gedwongen opname. In een crisissituatie is het niet mogelijk de patiënt op reguliere wijze te behandelen (er is sprake van een opvangende/beschermende voorziening en niet een individueel behandelaanbod). Het is vooral van belang dat de patiënt zo snel mogelijk stabiel wordt (er sprake is van kortstondigheid).

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Bijlage 2, p.63)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Bijlage 2, p.68-69)

Een crisis-DBC kan parallel lopen met een bestaande (reguliere) DBC. Indien er sprake is van parallelle zorgtrajecten, moet de behandelaar de geboden zorg registreren op de DBC waarop deze betrekking heeft. 
(Bron: Factsheet NZA, Crisiszorg in de ggz, 1 mei 2015)

2016 & 2017
Crisisinterventie zonder opname – 301
N.B.: dit zorgtype mag alleen geregistreerd worden door een 24-uurs crisisdienst met regionale functie. De patiënt komt ambulant voor een crisisinterventie in zorg. De crisisinterventie vindt plaats bij de regionale 24-uurs crisisdienst. Het initiatief voor het contact ligt (vanaf een leeftijd van 16 jaar) bij de patiënt zelf, bij familie of het sociale netwerk, bij de politie, bij de gemeente of brandweer of bij de huisarts. Er is geen sprake van opname van de patiënt. Bij een crisisinterventie zonder opname, vinden crisiscontacten plaats voor de stabilisatie van de patiënt, zonder dat de patiënt bij de crisisdienst overnacht. Als een patiënt uit crisiszorg gaat of overgaat naar een reguliere behandeling, moet de dbc met dit zorgtype gesloten worden. Dbc’s met het zorgtype ‘Crisisinterventie zonder opname’ hebben een looptijd van maximaal 28 kalenderdagen en kunnen geen verblijfsdagen (met of zonder overnachting) bevatten.
(Bron: [NR/REG-1729]; p. 59)
(Bron: NR/REG-1734; p. 67) 

Crisisinterventie met opname – 302
N.B.: dit zorgtype mag alleen geregistreerd worden door een 24-uurs crisisdienst met regionale functie. Het gaat hier om een crisisinterventie met een klinische opname en is aan de orde wanneer een patiënt crisiszorg nodig heeft die wordt geboden door een regionale 24-uurs crisisdienst. Een dbc met dit zorgtype zijn crisiscontacten waarbij een patiënt, voor stabilisatie verblijft binnen de instelling. Als een patiënt uit crisiszorg gaat of overgaat naar een reguliere behandeling, moet de dbc met dit zorgtype gesloten worden. 
(Bron: [NR/REG-1729]; p. 59)
(Bron: NR/REG-1734; p. 67) 

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verblijfsdag op dezelfde datum op zowel crisis- als reguliere DBC (N1959)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Alle verblijfsdagen

Blauwepijl.png

2) Verblijfsdagen gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

3) Verblijfsdagen gekoppeld aan DBC's met zorgtype ‘crisisinterventie met/zonder opname’ (301 of 302)

Blauwepijl.png

4) Verblijfsdag met verblijfsdatum gelijk aan datum verblijfsdag gekoppeld aan andere DBC van dezelfde patiënt

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van de verblijfsdag.

ValueCareLogo2.png