Verblijfsdag DBC, patiënt afwezig (N1520)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N1520

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 15a.

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2021 - Verblijf
 2. SGGZ 2020 - Verblijf
 3. SGGZ 2019 - Verblijf
 4. SGGZ 2018 - Verblijf
 5. SGGZ 2017 - Verblijf
 6. SGGZ 2016 - Verblijf
 7. SGGZ 2015 - Verblijf
 8. SGGZ 2014 - Verblijf
Samenvatting

Verblijfdagen mogen niet gekoppeld worden aan een DBC als de patiënt afwezig is.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
 • Bij de registratie van verblijf wordt verder onderscheid gemaakt tussen verblijf met een overnachting en verblijf zonder een overnachting.
 • Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen (eerste opname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag.
 • Er kunnen geen twee verschillende deelprestaties op één dag in rekening gebracht worden. 
 • Verblijf wordt altijd geregistreerd op basis van dagen aanwezigheid. Dagen dat de patiënt afwezig is mogen niet worden geregistreerd als verblijfsprestatie.
 • Elke verblijfsdag moet een unieke registratiedatum hebben. Het is dus niet toegestaan om aan het einde van de looptijd van de DBC het totale aantal verblijfsdagen van meerdere opnameperiodes onder één code te registreren.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 4.3, p.35-38)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 4.3, p.38-40) 

 • Verblijfsduur en verblijfsdagen betreft de rechtmatigheid van de verblijfsdagen (deelprestaties) door na te gaan of het aantal dagen verblijf en het aantal aanwezigheidsdagen overeenkomt met hetgeen gedeclareerd is en in het dossier vastgelegd is. 

(Bron: Toelichting op materiële controlepunten GGZ, 20-02-2015)

2016

3.1.4.21–3.1.4.24
Onderscheid verblijf met/zonder overnachting
Bij de registratie van verblijf wordt verder onderscheid gemaakt tussen verblijf met een overnachting (act.4.4.2.1) en verblijf zonder een overnachting (act.4.4.2.2). Verblijf wordt altijd geregistreerd op basis van dagen aanwezigheid. Dagen dat de patiënt afwezig is mogen niet worden geregistreerd als verblijfsprestatie.

(Bron: NR/CU-565, p. 45).

2017

3.1.4.21–3.1.4.24
Onderscheid verblijf met/zonder overnachting
Bij de registratie van verblijf wordt verder onderscheid gemaakt tussen verblijf met een overnachting (act.4.4.2.1) en verblijf zonder een overnachting (act.4.4.2.2). Verblijf wordt altijd geregistreerd op basis van dagen aanwezigheid. Dagen dat de patiënt afwezig is mogen niet worden geregistreerd als verblijfsprestatie.

(Bron: NR/CU-565, p. 51).

2018
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2018: NR/REG-1803a art. 5.1.4 lid 26 (p.24)

2019
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 27 (p.24)

2020
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 27

2021
Verblijfsdag met overnachting

Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.

2021: NR/REG-2113a art. 5.1.4 lid 27

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verblijfsdag DBC, patiënt afwezig (N1520)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle verblijfsdagen

Blauwepijl.png
2) Verblijfsdagen gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar
Blauwepijl.png
3) Uit de aan- / afwezigheidsregistratie blijkt dat de patiënt op de dag
van verblijf afwezig was

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van de betreffende verblijfsdag.

ValueCarelogo2022.png