Verblijf zonder overnachting voldoet niet aan voorwaarden (N1933)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1933
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014 - Controlepunt 20a

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2020 - Verblijf
 2. SGGZ 2019 - Verblijf
 3. SGGZ 2018 - Verblijf
 4. SGGZ 2017 - Verblijf
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de VZO conform voorwaarden is geregistreerd en gedeclareerd

Wet- en regelgeving
2017
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 EN NR/CU-554

Verblijfsdag zonder overnachting.
Een verblijfsdag zonder overnachting wordt geregistreerd, indien er sprake is van de aanwezigheid van een patiënt gedurende een groot deel van de dag (gemiddeld tussen 09.00 en 17.00 uur), omdat de patiënt behandeling dan wel diagnostiek ontvangt.

23. Verblijf zonder overnachting mag alleen geregistreerd worden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. er is op de zelfde kalenderdag niet meer dan 4 uur direct patiëntgebonden activiteiten geleverd;
 2. ondersteuning van personeel met een VOV-functie is noodzakelijk voor een goed verloop van de diverse behandelen/of diagnostiekactiviteiten;
 3. er is geen sprake van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel en;
 4. er zijn minimaal twee direct patiëntgebonden activiteiten geleverd op dezelfde kalenderdag, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd worden.

24. De op de dag uitgevoerde behandel- en/of diagnostiekactiviteiten maken geen onderdeel uit van de verblijfsdag zonder overnachting en moeten ook geregistreerd worden op de DBC.

2018
NR/REG-1803a pagina 24. Paragraaf 5.1.4.27

Een verblijfsdag zonder overnachting wordt geregistreerd, indien er sprake is van de aanwezigheid van een patiënt gedurende een groot deel van de dag (gemiddeld tussen 09.00 en 17.00 uur), omdat de patiënt behandeling dan wel diagnostiek ontvangt.

Verblijf zonder overnachting mag alleen geregistreerd worden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. er is op de zelfde kalenderdag niet meer dan 4 uur direct patiëntgebonden activiteiten geleverd;
 2. ondersteuning van personeel met een VOV-functie is noodzakelijk voor een goed verloop van de diverse behandelen/of diagnostiekactiviteiten;
 3. er is geen sprake van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel en;
 4. er zijn minimaal twee direct patiëntgebonden activiteiten geleverd op dezelfde kalenderdag, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd worden.

De op de dag uitgevoerde behandel- en/of diagnostiekactiviteiten maken geen onderdeel uit van de verblijfsdag zonder overnachting en moeten ook geregistreerd worden op de DBC.

2019
NR/REG-1927 pagina 23 en 24. Paragraaf 5.1.4.28

Een verblijfsdag zonder overnachting wordt geregistreerd, indien er sprake is van de aanwezigheid van een patiënt gedurende een groot deel van de dag (gemiddeld tussen 09.00 en 17.00 uur), omdat de patiënt behandeling dan wel diagnostiek ontvangt.

Verblijf zonder overnachting mag alleen geregistreerd worden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. er is op de zelfde kalenderdag niet meer dan 4 uur direct patiëntgebonden activiteiten geleverd;
 2. ondersteuning van personeel met een VOV-functie is noodzakelijk voor een goed verloop van de diverse behandelen/of diagnostiekactiviteiten;
 3. er is geen sprake van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel en;
 4. er zijn minimaal twee direct patiëntgebonden activiteiten geleverd op dezelfde kalenderdag, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd worden.

De op de dag uitgevoerde behandel- en/of diagnostiekactiviteiten maken geen onderdeel uit van de verblijfsdag zonder overnachting en moeten ook geregistreerd worden op de DBC.

2020
NR/REG-2021 pagina 23 en 24. Paragraaf 5.1.4.28

Een verblijfsdag zonder overnachting wordt geregistreerd, indien er sprake is van de aanwezigheid van een patiënt gedurende een groot deel van de dag (gemiddeld tussen 09.00 en 17.00 uur), omdat de patiënt behandeling dan wel diagnostiek ontvangt.

Verblijf zonder overnachting mag alleen geregistreerd worden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. er is op de zelfde kalenderdag niet meer dan 4 uur direct patiëntgebonden activiteiten geleverd;
 2. ondersteuning van personeel met een VOV-functie is noodzakelijk voor een goed verloop van de diverse behandelen/of diagnostiekactiviteiten;
 3. er is geen sprake van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel en;
 4. er zijn minimaal twee direct patiëntgebonden activiteiten geleverd op dezelfde kalenderdag, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd worden.

De op de dag uitgevoerde behandel- en/of diagnostiekactiviteiten maken geen onderdeel uit van de verblijfsdag zonder overnachting en moeten ook geregistreerd worden op de DBC.

Controlemassa
 • Alle DBC’s
 • DBC bevat één of meerdere VZO’s (deelprestatie)
 • Alle VZO-dagen binnen de DBC worden vervolgens afzonderlijk gecontroleerd conform toetsingskader
Onderzoeksmethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

DBC is onrechtmatig wanneer: er meer dan 4 uur direct patiëntgebonden tijd is geregistreerd op de dag van de VZO
óf
er sprake is van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel
óf
er minder dan twee direct patiëntgebonden activiteiten zijn geleverd op dezelfde kalenderdag, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd worden  

Definities relevante terminologie
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verblijf zonder overnachting voldoet niet aan voorwaarden (N1933)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC bevat verblijfsdagen zonder overnachting (act_8.9.01)

Blauwepijl.png

3) Eén of meerdere verblijfsdagen zonder overnachting voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Er is meer dan 4 uur direct patiëntgebonden activiteiten geleverd op dezelfde dag
of
- Er is sprake van aaneenschakeling in één dagdeel
of
- Er zijn minder dan twee direct patiëntgebonden activiteiten geleverd op dezelfde kalenderdag, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd worden


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact
 • Financiële impact is de waarde van alle onrechtmatig geregistreerde VZO-dagen op de DBC Indien er financiële impact gevonden wordt, dienen fouten gecorrigeerd te worden op micro niveau.

ValueCareLogo2.png