Verblijf op E, F, G en H-bedden (N9563)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9563
Behoort tot Normenkader ValueCare

Horizontaal Toezicht GGZ

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Stel vast dat, gezien de afwezigheid gedurende de opname, de zorgzwaarte van het verblijf passend wordt aangepast conform de zorgvraag van de patiënt.

Functioneel ontwerp
2017

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1734,pagina 19
Verblijfsdag met overnachting
23. Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. Bij iedere verblijfsdag wordt de bijbehorende nhc-prestatie geregistreerd voor de kapitaallasten bij verblijf.

24. Voor de keuze van de deelprestatie verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Op basis van de initiële zorgvraag van de patiënt is één van de acht prestaties van verblijf van toepassing welke het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg. Een uitgebreide beschrijving van de verschillende verblijfscategorieën staat in onderdeel Bijlage 5: Deelprestaties verblijf. In de tabel voor Deelprestatie verblijf E, Deelprestatie verblijf F, Deelprestatie verblijf G en Deelprestatie verblijf H is bij bedbezetting opgenomen: Bedbezetting: de patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek.

2018
Relevante wet- en regelgeving NR/REG-1803/1803a
Verblijfsdag met overnachting
26. Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ‘ontslagen’ wordt – en dus niet ’s nachts in de kliniek verblijft – geldt niet als verblijfsdag. De kapitaallasten bij verblijf (nhc) zijn integraal onderdeel van de deelprestaties verblijf.
24. Voor de keuze van de deelprestatie verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Hiervoor geldt dat op basis van de initiële zorgvraag van de patiënt één van de acht prestaties van verblijf van toepassing is welke het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg.
Een uitgebreide beschrijving van de verschillende verblijfscategorieën staat in onderdeel Bijlage 4: Deelprestaties verblijf.
In de tabel voor Deelprestatie verblijf E, Deelprestatie verblijf F, Deelprestatie verblijf G en Deelprestatie verblijf H is bij bedbezetting opgenomen:
Bedbezetting: de patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek.


Interpretaties

- Instelling kan zelf kiezen al dan niet crisis mee te nemen in de norm
- Opnames worden vanaf 01-01-2010 meegenomen (datum=instelbaar)
- Opnames met een einddatum voor datum 01-01-2020 worden niet meegenomen (datum=instelbaar)

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verblijf op E, F, G en H-bedden (N9563)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Opnameperiode(s) gestart met verblijfsdagen op E, F, G en/of H 

Blauwepijl.png

2) Opnameperiode bevat meer dan 5% afwezigheidsdagen én minimaal 5 dagen verlof

Blauwepijl.png

3) Stel vast dat als een cliënt afwezig is geweest, de zorgzwaarte van het verblijf ná verlof passend was gezien de gezondheidstoestand van de cliënt


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png