Verblijf gezonde zuigeling niet toegestaan icm IC dag (N0402)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0402
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Overige trajecten (R06414)

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag
  2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag
  3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag
  4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag
  5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag
  6. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag
  7. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag
  8. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag
Samenvatting

Een registratie Verblijf gezonde zuigeling (ZA-code 190033) mag niet gelijktijdig geregistreerd worden met een klinische opname (2015), polibezoek of IC dag voor dezelfde patiënt.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014

Verblijf gezonde zuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. [Indien bij ziekte van de moeder de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd.]

2014: BR/CU-2111 art. 14.3.3/13.3.4; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art. 14.3.3/13.3.4

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 art. 13.3.3/13.3.4

2015

Verblijf gezonde zuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit kan alleen tijdens het klinische traject van de moeder, tot maximaal 28 dagen nade geboorte, geregistreerd worden. [Indien bij ziekte van de moeder de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd.]

2015: BR/CU-2136 art. 13.3.4

2016

Verblijf gezonde zuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit kan alleen tijdens het klinische traject van de moeder, tot maximaal 28 dagen na de geboorte, geregistreerd worden.

2016: NR/CU-266 art. 25.3b

2017
Verblijf gezonde zuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit kan alleen tijdens het klinische traject van de moeder, tot maximaal 28 dagen na de geboorte, geregistreerd worden.

2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 4b

2018
Verblijf gezonde zuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit kan alleen tijdens het klinische traject van de moeder, tot maximaal 28 dagen na de geboorte, geregistreerd worden.

2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 4b

2019
Verblijf gezonde zuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit wordt alleen tijdens het klinische traject van de moeder, tot maximaal 28 dagen na de geboorte, geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 4b

2020
Verblijf gezonde zuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit wordt alleen tijdens het klinische traject van de moeder, tot maximaal 28 dagen na de geboorte, geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 4b

2021
Verblijf gezonde zuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit wordt alleen tijdens het klinische traject van de moeder, tot maximaal 28 dagen na de geboorte, geregistreerd.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 4b

2022
Verblijf gezondezuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit wordt alleen tijdens het klinische traject van de moeder, tot maximaal 28 dagen na de geboorte, geregistreerd.

2022: NR/REG-2207 art. 26 lid 4b

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Verblijf gezonde zuigeling niet toegestaan icm IC dag (N0402)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle verblijven gezonde zuigeling (190033)

 

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

 

3) Een Verblijf gezonde zuigeling (190033) met op dezelfde kalenderdag voor hetzelfde patiëntnummer een zorgactiviteit uit ZPK 19


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het verblijf gezonde zuigeling wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting