Verblijf gezonde zuigeling niet toegestaan icm IC dag (N0402)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0402
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag
  2. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag
  3. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag
  4. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Overige trajecten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Overige trajecten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Overige trajecten
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Overige trajecten
Samenvatting

Een registratie Verblijf gezonde zuigeling (ZA-code 190033) mag niet gelijktijdig geregistreerd worden met een klinische opname (2015), polibezoek of IC dag voor dezelfde patiënt.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014

Verblijf gezonde zuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. [Indien bij ziekte van de moeder de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd.]

2014: BR/CU-2111 art. 14.3.3/13.3.4; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art. 14.3.3/13.3.4

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 art. 13.3.3/13.3.4

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A. 99.58a

2015

Verblijf gezonde zuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit kan alleen tijdens het klinische traject van de moeder, tot maximaal 28 dagen nade geboorte, geregistreerd worden. [Indien bij ziekte van de moeder de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd.]

2015: BR/CU-2136 art. 13.3.4

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.90

2016

Verblijf gezonde zuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit kan alleen tijdens het klinische traject van de moeder, tot maximaal 28 dagen na de geboorte, geregistreerd worden.

2016: NR/CU-266 art. 25.3b

2017

Verblijf gezonde zuigeling (190033)

Verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling, omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit kan alleen tijdens het klinische traject van de moeder, tot maximaal 28 dagen na de geboorte, geregistreerd worden.

2017: NR/REG-1732 art. 26.4b

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verblijf gezonde zuigeling niet toegestaan icm IC dag (N0402)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Alle verblijven gezonde zuigeling (190033)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Een Verblijf gezonde zuigeling (190033) met op dezelfde kalenderdag voor hetzelfde patiëntnummer een zorgactiviteit uit ZPK 19


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het verblijf gezonde zuigeling wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png