Verblijf gezonde zuigeling (N0400)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0400
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 5.7
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 5.8
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een zorgactiviteit in een klinische setting
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een verpleegdag of IC-behandeldag

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Overige trajecten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Overige trajecten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Overige trajecten
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Overige trajecten
  5. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Overige trajecten
Samenvatting

Een registratie Verblijf gezonde zuigeling (ZA-code 190033) mag niet gelijktijdig geregistreerd worden met een verpleegdag voor dezelfde patiënt.

Regelgeving / beleid

Verblijf gezonde zuigeling (190033) = verblijf van een gezonde zuigeling in de zorginstelling omdat de moeder daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. 

Deze zorgactiviteit kan alleen tijdens het klinische traject van de moeder, tot maximaal 28 dagen na de geboorte, geregistreerd worden [indien bij ziekte van de moeder de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd].

2015: BR/CU-2136 art. 13.3.4  

2014: BR/CU-2111 art.14.3.3/13.3.4; BR/CU-2121, BR/CU-2130BR/CU-2134 art. 14.3.3/13.3.4

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102BR/CU-2104 art. 13.3.3/13.3.4

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A. 99.59a

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.90

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verblijf gezonde zuigeling (N0400)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verblijven gezonde zuigeling (190033)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar


Blauwepijl.png

3) Een verblijf gezonde zuigeling (190033) met op dezelfde kalenderdag voor hetzelfde patiëntnummer een verpleegdag (zpk 3)

 

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

Verblijf gezonde zuigeling (190033) wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP 

ValueCareLogo2.png