Verblijf gezonde moeder niet toegestaan icm IC dag (N0937)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0937
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag
  2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag
  3. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag
  4. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Overige trajecten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Overige trajecten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Overige trajecten
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Overige trajecten
Samenvatting

Een registratie Verblijf gezonde moeder (ZA-code 190032) mag niet gelijktijdig geregistreerd worden met een klinische opname (2015), polibezoek of IC dag voor dezelfde patiënt.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014

Verblijf gezonde moeder (190032) = verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan (Indien bij ziekte van het pasgeboren kind de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd).

2014: BR/CU-2111 art. 14.3.3/13.3.4; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art. 14.3.3/13.3.4

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 art. 13.3.3/13.3.4

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A. 99.58a

2015

Verblijf gezonde moeder (190032) = verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden [indien bij ziekte van het pasgeboren kind de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd].

2015: BR/CU-2136 art. 13.3.3

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.90

2016

Verblijf gezonde moeder (190032)

Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch wordt opgenomen. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.

2016: NR/CU-266 art. 25.3b

2017

Verblijf gezonde moeder (190032)

Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch wordt opgenomen. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.

2017: NR/REG-1732 art. 26.4b

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verblijf gezonde moeder niet toegestaan icm IC dag (N0937)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle verblijven gezonde moeders (190032)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Een Verblijf gezonde moeder (190032) met op dezelfde kalenderdag voor hetzelfde patiëntnummer een zorgactiviteit uit ZPK 19

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het verblijf gezonde moeder wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png