Verblijf gezonde moeder niet toegestaan icm IC dag (N0937)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0937
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Overige trajecten (R06414)

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag
  2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag
  3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag
  4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag
  5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag
  6. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag
  7. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag
  8. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag
Samenvatting

Een registratie Verblijf gezonde moeder (ZA-code 190032) mag niet gelijktijdig geregistreerd worden met een klinische opname (2015), polibezoek of IC dag voor dezelfde patiënt.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014

Verblijf gezonde moeder (190032) = verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan (Indien bij ziekte van het pasgeboren kind de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd).

2014: BR/CU-2111 art. 14.3.3/13.3.4; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art. 14.3.3/13.3.4

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102, BR/CU-2104 art. 13.3.3/13.3.4

2015

Verblijf gezonde moeder (190032) = verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden [indien bij ziekte van het pasgeboren kind de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd].

2015: BR/CU-2136 art. 13.3.3

2016

Verblijf gezonde moeder (190032)

Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch wordt opgenomen. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.

2016: NR/CU-266 art. 25.3b

2017
Verblijf gezonde moeder (190032)

Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch wordt opgenomen. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.

2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 4b

ic-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, 190154 en 190155)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar. Niet als behandeldag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-behandeldag.

2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 2d

2018
Verblijf gezonde moeder (190032)

Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch wordt opgenomen. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.

2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 4b

ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 2d

2019
Verblijf gezonde moeder (190032)

Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch is opgenomen. Deze zorgactiviteit wordt tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 4b

ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 2d

2020
Verblijf gezonde moeder (190032)

Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch is opgenomen. Deze zorgactiviteit wordt tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 4b

ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2c

2021
Verblijf gezonde moeder (190032)

Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch is opgenomen. Deze zorgactiviteit wordt tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 4b

ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)
Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 2c

2022
Verblijf gezonde moeder (190032)

Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch is opgenomen. Deze zorgactiviteit wordt tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.

2022: NR/REG-2207 art. 26 lid 4b

ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)
Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2.Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2022: NR/REG-2207 art. 26 lid 2c

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verblijf gezonde moeder niet toegestaan icm IC dag (N0937)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle verblijven gezonde moeders (190032)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Een Verblijf gezonde moeder (190032) met op dezelfde kalenderdag voor hetzelfde patiëntnummer een zorgactiviteit uit ZPK 19

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het verblijf gezonde moeder wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png