Verblijf gezonde moeder (N0935)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N0935
Link naar Handreiking MSZ
 1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 5.7
 2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 5.8
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid - Kliniek

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een zorgactiviteit in een klinische setting
 2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een verpleegdag of IC-behandeldag

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2023 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit - Handboek MSZ controles - D.P.A.99.90a
 2. Handboek DOT Controleregels 2022 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit - Handboek MSZ controles - D.P.A.99.90a
 3. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit - Handboek MSZ controles - D.P.A.99.90a
 4. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit
 5. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit
 6. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit
 7. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.90a Parallel verpleegdag zorgactiviteit
 8. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit
 9. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Overige trajecten
Samenvatting

Een registratie Verblijf gezonde moeder (ZA-code 190032) mag niet gelijktijdig geregistreerd worden met een verpleegdag voor dezelfde patiënt.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Verblijf gezonde moeder (190032)

Verblijf gezonde moeder (190032) = verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden (indien bij ziekte van het pasgeboren kind de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd).

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102BR/CU-2104 art. 13.3.3/13.3.4

2014: BR/CU-2111 art. 14.3.3/13.3.4; BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art. 14.3.3/13.3.4

2015: BR/CU-2136 art. 13.3.3

2016

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd.
2016: NR/CU-266 art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode moeten de verpleegdagen aan één subtraject worden gekoppeld. Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, kunnen de opvolgende verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.
2016: NR/CU-266 artikelsgewijs art. 5a

Verblijf gezonde moeder (190032)
Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch wordt opgenomen. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.
2016: NR/CU-266 art. 25 lid 3b

2017

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.
2017: NR/REG-1732 art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode moeten de verpleegdagen aan één subtraject worden gekoppeld. Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, kunnen de opvolgende verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.
2017: NR/REG-1732 artikelsgewijs art. 5a lid 1

Verblijf gezonde moeder (190032)
Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch wordt opgenomen. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als `pasgeborene' beschouwd.
2017: NR/REG-1732 art. 26 lid 4b

2018

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.
2018: NR/REG-1816 art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode moeten de verpleegdagen aan één subtraject worden gekoppeld. Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, kunnen de opvolgende verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de `nieuwe' hoofdbehandelaar.
2018: NR/REG-1816 artikelsgewijs art. 5a lid 1

Verblijf gezonde moeder (190032)
Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch wordt opgenomen. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.
2018: NR/REG-1816 art. 26 lid 4b

2019

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.
2019: NR/REG-1907a art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode worden de verpleegdagen aan één subtraject gekoppeld. Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, worden de opvolgende verpleegdagen gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.
2019: NR/REG-1907a artikelsgewijs art. 5a lid 1

Verblijf gezonde moeder (190032)
Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch is opgenomen. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.
2019: NR/REG-1907a art. 26 lid 4b

2020

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.
2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode worden verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie aan één subtraject gekoppeld. Verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, worden de opvolgende verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.
2020: NR/REG-2001a artikelsgewijs art. 23 lid 7

Verblijf gezonde moeder (190032)
Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch is opgenomen. Deze zorgactiviteit wordt tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.
2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 4b

2021
Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2021: NR/REG-2103a art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode worden verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie aan één subtraject gekoppeld. Verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, worden de opvolgende verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.

2021: NR/REG-2103a toelichting artikelsgewijs art. 23 lid 7

Verblijf gezonde moeder (190032)
Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch is opgenomen. Deze zorgactiviteit wordt tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 4b

2022
Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2022: NR/REG-2207a art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode worden verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie aan één subtraject gekoppeld. Verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, worden de opvolgende verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.

2022: NR/REG-2207a toelichting artikelsgewijs art. 23 lid 9

Verblijf gezonde moeder (190032)
Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch is opgenomen. Deze zorgactiviteit wordt tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als ‘pasgeborene’ beschouwd.

2022: NR/REG-2207a art. 26 lid 4b

2023
Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2023: NR/REG-2306a art. 11 lid 8

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode worden verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie aan één subtraject gekoppeld. Verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, worden de opvolgende verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie gekoppeld aan het subtraject van de 'nieuwe' hoofdbehandelaar.

2023: NR/REG-2306a toelichting artikelsgewijs art. 23 lid 9

Verblijf gezonde moeder (190032)
Verblijf van een gezonde moeder in een instelling in verband met een klinische opname van de pasgeborene. Deze zorgactiviteit wordt tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd. De voor kraamzorg beschikbare zorgactiviteit (196199) wordt apart geregistreerd.

2023: NR/REG-2306a art. 26 lid 4b

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verblijf gezonde moeder (N0935)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verblijven gezonde moeders (190032)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar


Blauwepijl.png

3) Een verblijf gezonde moeder (190032) met op dezelfde kalenderdag voor hetzelfde patiëntnummer een verpleegdag (zpk 3)

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Verpleegdag wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP 

ValueCarelogo2022.png