Verblijf gezonde moeder (N0935)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0935
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 5.7
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 5.8
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een zorgactiviteit in een klinische setting
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een verpleegdag of IC-behandeldag

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Overige trajecten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Overige trajecten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Overige trajecten
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Overige trajecten
  5. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Overige trajecten
Samenvatting

Een registratie Verblijf gezonde moeder (ZA-code 190032) mag niet gelijktijdig geregistreerd worden met een verpleegdag voor dezelfde patiënt.

Regelgeving / beleid

Verblijf gezonde moeder (190032): Verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan en daarvoor klinisch wordt opgenomen. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden. Een kind wordt tot 28 dagen na de geboorte als `pasgeborene' beschouwd.

2018: NR/REG-1816 - 26.4b

Verblijf gezonde moeder (190032) = verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan. Deze zorgactiviteit kan tot maximaal 28 dagen na de bevalling geregistreerd worden [indien bij ziekte van het pasgeboren kind de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd].

2015: BR/CU-2136 art. 13.3.3

Verblijf gezonde moeder (190032) = verblijf van een gezonde moeder in de zorginstelling, omdat haar pasgeboren kind daar een onderzoek of behandeling moet ondergaan (Indien bij ziekte van het pasgeboren kind de behandeling wordt overgenomen door een andere specialist, kan geen nieuwe opname worden geregistreerd).

2014: BR/CU-2111 art.14.3.3/13.3.4; BR/CU-2121, BR/CU-2130BR/CU-2134 art. 14.3.3/13.3.4

2013: BR/CU-2081, BR/CU-2102BR/CU-2104 art. 13.3.3/13.3.4

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A. 99.58a 

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.90

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Verblijf gezonde moeder (N0935)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verblijven gezonde moeders (190032)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar


Blauwepijl.png      

3) Een verblijf gezonde moeder (190032) met op dezelfde kalenderdag voor hetzelfde patiëntnummer een verpleegdag (zpk 3)

Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

Verblijf gezonde moeder (190032) wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP 

ValueCareLogo2.png