Verantwoording

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verantwoordingsdocument

Een concept versie van het verantwoordingsdocument wordt door ValueCare aan het ziekenhuis geleverd. Het concept verantwoordingsdocument dient door het ziekenhuis aangevuld te worden met o.a. de resultaten van het onderzoek en de AO/IC beschrijving. Het dient een op zichzelf staand document te worden, waarin alle informatie staat voor de reviewende zorgverzekeraars.

Stappen na inleveren definitieve bijlages voor review

Zodra het verantwoordingsdocument (inclusief bijlage II en bijlage III) zijn ingeleverd voor de review, adviseren wij dat het ziekenhuis de bijlagen aanlevert via een aanvraag bij ValueCare. Indien er daarna nog vragen zijn over data-analyses of deelwaarnemingen, dan heeft ValueCare dezelfde versie paraat om gemakkelijker de vragen te kunnen beantwoorden.

Gegevens bevriezen
Daarnaast is het verstandig om de status van de acties, referentiegegevens en parameters te bevriezen. Het ziekenhuis kan de datum waarop de bijlagen zijn ingeleverd voor de review doorgeven via een aanvraag (samen met de ingeleverde bijlagen). ValueCare verzorgt het verdere bevriezen van de gegevens.

Vóórdat de gegevens worden bevroren kan een ziekenhuis zelf de actiestatus van signaleringen wijzigen van open naar genegeerd (of andersom). Let op, wanneer een actie na het bevriezen van de gegevens nog van status wijzigt in de daily auditing, dan heeft dit geen effect meer op de freeze-tabbladen en dus ook niet op de bijlagen. Na het bevriezen van de gegevens zal een wijziging van actie status of het aanpassen van referentiegegevens via een aanvraag aan ValueCare doorgegeven moeten worden. Dit kan het geval zijn als na de review met de reviewende zorgverzekeraar dergelijke wijzigingen zijn besproken.

Actiepunten Verantwoording - ziekenhuizen

  1. ValueCare levert concept van verantwoordingsdocument aan.
  2. Het ziekenhuis vult het document verder aan (bijvoorbeeld de AO/IC en de resultaten).
  3. Het ziekenhuis levert het verantwoordingsdocument (incl. bijlagen) op aan verzekeraars.
  4. Stuur de ingeleverde bijlagen (voor de review) door naar ValueCare via een aanvraag en geef aan vanaf welke datum de gegevens bevroren kunnen worden. Let op, wij kunnen niet met terugwerkende kracht bevriezen, dus geef dit tijdig door.