Uitvoerder e-consult niet registratie bevoegd, en/of niet correct uitgevoerde agenda-afspraak gevonden (N0180-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0180-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 1.4

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Polikliniek (R06401)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een e-consult (190161 - Screen to screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek; 190162 - Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek; 190163 - Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek) te registreren, indien er geen sprake is van een daartoe gerechtigde zorgverlener. Daarnaast moet de registratie van e-consulten voldoen aan wet- en regelgeving.

Regelgeving / beleid
2020
Een nieuw te openen zorgtraject voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • er is sprake van een behandelrelatie voor de zorgvraag tussen de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt zoals beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
  • de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert is verantwoordelijk voor de anamnese en diagnosestelling. Dit blijkt uit het medisch dossier.

2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 3

Screen-to-screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161)
Een consult waarbij een patiënt voor een zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert middels een videoverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)
Een consult waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert middels een belverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaalpolikliniekbezoek. Van het consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaalpolikliniekbezoek (190163)
Een consultatie waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog schriftelijk consulteert (bijvoorbeeld e-mail of chat). Een schriftelijk consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Dat betekent dat een consultatie uit meerdere schriftelijke informatie-uitwisselingen kan bestaan, maar dat deze per polikliniekbezoek dat het vervangt éénmaal mag worden vastgelegd. Van de consultatie vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 4, 5 en 6

2019
Een subtraject met ZT11 bevat ten minste één fysiek face-to-face contact tussen de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt. Voor klinische genetica geldt een uitzondering op deze regel: in plaats van een fysiek face-to-face contact kan hiervoor ook een screen-to-screen consult plaatsvinden. Ook voor hartteambespreking en longteambespreking geldt dat er geen face-to-face contact hoeft plaats te vinden, er is hierbij namelijk geen contact met de patiënt.

2019: NR/REG-1907a art. 5 lid 1


Screen-to-screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161)
Een consult waarbij een patiënt voor een zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert middels een videoverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)
Een consult waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert middels een belverbinding. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaalpolikliniekbezoek. Van het consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaalpolikliniekbezoek (190163)
Een consultatie waarbij een patiënt in herhaling (niet voor de eerste keer) voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant schriftelijk consulteert (bijvoorbeeld e-mail of chat). Een schriftelijk consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face herhaal-polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Dat betekent dat een consultatie uit meerdere schriftelijke informatie-uitwisselingen kan bestaan, maar dat deze per polikliniekbezoek dat het vervangt éénmaal mag worden vastgelegd. Van de consultatie vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 4, 5 en 6

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. In een door de klant te onderhouden referentie-tabel wordt vastgelegd op welke agenda – subagenda – afspraakcode – uitvoerder – consulttype het wel / niet is toegestaan het E_consult vast te leggen.
  2. Voor 190161 - Screen to screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek wordt gecontroleerd op het consulttype zoals vastgelegd in parameter N0180_SCREEN_CONSTYPE;
  3. Voor 190162 - Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek wordt gecontroleerd op het consulttype zoals vastgelegd in parameter N0180_BEL_CONSTYPE;
  4. Voor 190163 - Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek wordt gecontroleerd op het consulttype zoals vastgelegd in parameter N0180_SCHRIFT_CONSTYPE;
  5. E-consulten kunnen in dbc's zitten die gestart zijn voor 2018. Deze doen in principe niets in de afleiding, maar worden wel gesignaleerd conform handreikingsdocument.
  6. Per 2021 vervangen de 190166 en de 190165 de 190161. Ook zijn de e-consultcodes 190164 en 190167 per 2021 ingevoerd. De codes zijn reeds opgenomen in de scope van de N0180.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Uitvoerder e-consult niet registratie bevoegd, en/of niet correct uitgevoerde agenda-afspraak gevonden (N0180-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten voor e-consult (190161, 190162 en 190163) 

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png Blauwepijl.png

3) Er is geen relatie te leggen tussen een correct uitgevoerde agenda-afspraak en een combinatie van patiëntennummer, datum en uitvoerend specialisme

4) De combinatie van gegevens die betrekking hebben op de afspraak komt niet voor op de lijst personen/agenda's die een e-consult mogen uitvoeren. Deze lijst is opgesteld door de instelling

Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

Het onterechte e-consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png