Typerende verrichting gekoppeld aan niet-declarabel subtraject, parallel declarabel subtraject aanwezig (N4461): verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 3: Regel 3:
  
 
===== Behoort tot Normenkader ValueCare =====
 
===== Behoort tot Normenkader ValueCare =====
 +
 +
Gecertificeerde controles
 +
 +
#[[Circa_300_gecertificeerde_controles|Circa 300 gecertificeerde controles]] - [[Circa_300_gecertificeerde_controles#Volledigheid_-_Onjuist_of_onvolledig_gekoppelde_verrichtingen_(R06822)|Volledigheid - Onjuist of onvolledig gekoppelde verrichtingen (R06822)]]
  
 
Ziekenhuizen Volledigheid
 
Ziekenhuizen Volledigheid
 +
 
#[[Ziekenhuizen_Volledigheid|Ziekenhuizen Volledigheid]] - [[Ziekenhuizen_Volledigheid#Verrichtingen_Koppelen|Verrichtingen Koppelen]]
 
#[[Ziekenhuizen_Volledigheid|Ziekenhuizen Volledigheid]] - [[Ziekenhuizen_Volledigheid#Verrichtingen_Koppelen|Verrichtingen Koppelen]]
  

Huidige versie van 30 jul 2020 om 15:40

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4461
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Volledigheid - Onjuist of onvolledig gekoppelde verrichtingen (R06822)

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Verrichtingen Koppelen
Samenvatting

Subtraject (DBC) met de status 'Niet-Declarabel' worden in het ZIS tegengehouden voor facturatie, verwachting is dat deze status voor onterecht geopende subtrajecten wordt gebruikt. Deze norm toont alle typerende zorgactiviteiten welke gekoppeld zijn aan een subtraject die de status niet-declarabel heeft in het ZIS en waarvoor reeds een parallel, declarabel traject aanwezig is. De verwachting is dat de verrichting verkeerd gekoppeld is.

Regelgeving / beleid
2017
Een uitgevoerde zorgactiviteit mag slechts aan één subtraject worden gekoppeld.

2017: NR/REG-1732 art. 23 lid 4


De zorgverlener zorgt ervoor dat de declaratiedataset die aan een grouper wordt aangeboden uitsluitend zorgactiviteiten bevat die zijn gekoppeld aan een subtraject ter beantwoording van een zorgvraag van de patiënt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

2017: NR/REG-1732 art. 30 lid 1

2018
Een uitgevoerde zorgactiviteit mag slechts aan één subtraject worden gekoppeld.

2018: NR/REG-1816 art. 23 lid 4


De zorgverlener zorgt ervoor dat de declaratiedataset die aan een grouper wordt aangeboden uitsluitend zorgactiviteiten bevat die zijn gekoppeld aan een subtraject ter beantwoording van een zorgvraag van de patiënt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

2018: NR/REG-1816 art. 30 lid 1

2019
Een uitgevoerde zorgactiviteit mag slechts aan één subtraject worden gekoppeld.

2019: NR/REG-1907a art. 23 lid 4


De zorgverlener zorgt ervoor dat de declaratiedataset die aan een grouper wordt aangeboden uitsluitend zorgactiviteiten bevat die zijn gekoppeld aan een subtraject ter beantwoording van een zorgvraag van de patiënt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

2019: NR/REG-1907a art. 30 lid 1

2020
Een uitgevoerde zorgactiviteit mag slechts aan één subtraject worden gekoppeld.

2020: NR/REG-2001a art. 23 lid 4


De zorgverlener zorgt ervoor dat de declaratiedataset die aan een grouper wordt aangeboden uitsluitend zorgactiviteiten bevat die zijn gekoppeld aan een subtraject ter beantwoording van een zorgvraag van de patiënt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

2020: NR/REG-2001a art. 30 lid 1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Een typerende zorgactiviteit wordt gedefinieerd als een zorgactiviteit met een zorgprofielklasse ongelijk aan 8, 9, 10, 11, 15, 17, 89 en 99.
  2. Op basis van de overige zorgproduct bepaling, welke beschreven staat in de BR/REG-17156 artikel 7, wordt bepaald welke zorgactiviteiten onder ‘niet los te declareren typerende zorgactiviteit’ vallen. 
  3. Per ziekenhuis is voor deze norm ingericht welke subtrajecten de status 'Niet-Declarabel' hebben.
  4. E-consulten (ZA 190162, 190163) hebben enkel financiële impact in een subtraject gestart vanaf 2018. Econsulten in 2018 gekoppeld aan een subtraject gestart voor 2018 worden daarom standaard niet getoond als actie, dit is ziekenhuisspecifiek middels een parameter aan te passen.
  5. Deze norm werkt samen met norm N4460. Indien beide normen aanstaan worden op norm N4461 alle niet-declarabele subtrajecten met typerende verrichtingen én een parallel lopend declarabel subtraject gesignaleerd en op norm N4460 worden alle niet-declarabele subtrajecten met typerende verrichtingen zonder een parallel lopend declarabel subtraject gesignaleerd. Wanneer norm N4461 niet aanstaat, worden beide situaties op norm N4460 gesignaleerd.
  6. Middels een klantspecifieke parameter is het mogelijk om lege parallelle subtrajecten te tonen. Standaard worden deze niet getoond.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Typerende verrichting gekoppeld aan niet-declarabel subtraject, parallel declarabel subtraject aanwezig (N4461)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle typerende zorgactiviteiten (ZPK ongelijk aan 8, 9, 10, 11, 15, 17, 89 of 99) die niet los gedeclareerd worden.

Blauwepijl.png

2) De zorgactiviteit is gekoppeld aan een subtraject met de status 'Niet-Declarabel'.

Blauwepijl.png

3) Gedurende de looptijd van het subtraject waar de zorgactiviteit aan is gekoppeld is reeds een declarabel subtraject voor hetzelfde uitvoerend AGB-specialisme geregistreerd.


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Omhangen van de typerende verrichtingen naar het parallele declarabele subtraject.

Berekening financiële impact

Waarde omhangen van de typerende verrichtingen.

ValueCareLogo2.png