Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie niet parallel aan enkelvoudige ergotherapie (N0272)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0272
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Parallelliteit (II) (R06425)

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie
  2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie
  3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie
  4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie
  5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie
  6. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie
  7. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie
  8. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie
Samenvatting

Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie moet parallel gedeclareerd worden aan enkelvoudige ergotherapie.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Enkelvoudige ergotherapie (193012)

Enkelvoudige ergotherapeutische hulp omvat de hulp door een ergotherapeut, verbonden aan een revalidatiecentrum, verpleeghuis, algemeen ziekenhuis, categoraal instelling, universitair medisch centrum of thuiszorgorganisatie, bij de verzekerde thuis of in de behandelruimte van genoemde instellingen. Hieronder valt niet de behandeling en/of verpleging van een patiënt in het kader van een indicatie voor medisch-specialistische hulp, (geriatrische) revalidatiebehandeling of verpleeghuiszorg. Het tarief geldt per vijftien minuten behandeltijd en de totale behandeltijd wordt daarom rekenkundig afgerond op eenheden tijdsduur van vijftien minuten. Indien op één dag meer behandelingen per patiënt plaatsvinden worden de behandeltijden opgeteld alvorens deze afronding wordt toegepast.

Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie (193013)

Een toeslag voor de behandeling van een patiënt aan huis, per bezoek (maximaal eenmaal) per dag, ongeacht de duur van de behandeling.

2015: BR/CU-2136 art 15.1.3

2014: BR/CU-2134 art 16.1.2

2013: BR/CU-2104 art 15.1.2

2016
Enkelvoudige ergotherapie (193012)

Enkelvoudige ergotherapeutische hulp omvat de hulp door een ergotherapeut, verbonden aan een revalidatiecentrum, verpleeghuis, algemeen ziekenhuis, categoraal instelling, universitair medisch centrum of thuiszorgorganisatie, bij de verzekerde thuis of in de behandelruimte van genoemde instellingen. Hieronder valt niet de behandeling en/of verpleging van een patiënt in het kader van een indicatie voor medisch-specialistische hulp, (geriatrische) revalidatiebehandeling of verpleeghuiszorg. Het tarief geldt per vijftien minuten behandeltijd en de totale behandeltijd wordt daarom rekenkundig afgerond op eenheden tijdsduur van vijftien minuten. Indien op één dag meer behandelingen per patiënt plaatsvinden worden de behandeltijden opgeteld alvorens deze afronding wordt toegepast.

Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie (193013)

Een toeslag voor de behandeling van een patiënt aan huis, per bezoek (maximaal eenmaal) per dag, ongeacht de duur van de behandeling

2016: NR/CU-266 art. 27c

2017
Ergotherapie (190941, 190962, 192934 t/m 192938, 192940 t/m 192950, 193012, 193013 en 193084)

De prestatiebeschrijvingen en specifieke bepalingen voor ergotherapie zijn te vinden in de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie’.

2017: NR/REG-1732 art. 28 lid 2c

2018
Ergotherapie (190941, 190962, 192934 t/m 192938, 192940 t/m 192950, 193012, 193013 en 193084)

De prestatiebeschrijvingen en specifieke bepalingen voor ergotherapie zijn te vinden in de Beleidsregel ergotherapie.

2018: NR/REG-1816 art. 28 lid 2c

2019
Ergotherapie (190941, 190962, 192934 t/m 192938, 192940 t/m 192950, 193012, 193013 en 193084)

De prestatiebeschrijvingen en specifieke bepalingen voor ergotherapie zijn te vinden in de Beleidsregel ergotherapie.

2019: NR/REG-1907a art. 28 lid 2c

2020
Ergotherapie (190941, 190962, 192934 t/m 192938, 192940 t/m 192950, 193012, 193013 en 193084)

De prestatiebeschrijvingen en specifieke bepalingen voor ergotherapie zijn te vinden in de Beleidsregel ergotherapie.

2020: NR/REG-2001a art. 28 lid 2c

2021
Ergotherapie (190941, 190962, 192934 t/m 192938, 192940 t/m 192950, 193012, 193013 en 193084)

De specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen en de algemene bepalingen zijn te vinden in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie. Op de regel dat er per dag per patiënt maximaal één prestatie in rekening gebracht mag worden, geldt aanvullend als uitzondering dat eenzelfde prestatie vaker in rekening gebracht mag worden indien dit noodzakelijk is omdat de prestatie per kwartier gedeclareerd wordt.

2021: NR/REG-2103a art. 28 lid 2c

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie niet parallel aan enkelvoudige ergotherapie (N0272)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Zorgactiviteit “Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie” (193013)

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde kalenderdag is er voor dezelfde patiënt geen
zorgactiviteit "Enkelvoudige ergotherapie" (193012)


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on


ValueCareLogo2.png