Toegangstijden voor polikliniek

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Polikliniek
Samenvatting

De toegangstijd is de tijd tussen de aanvraagdatum en de datum van de toegang tot de poli in dagen.

De vastgestelde norm voor een aanvaardbare toegangstijd is 4 weken (28 dagen). Middels deze stuurindicator kan het zorgpersoneel zien in hoeverre zij hiervan afwijken en  hoe dit verdeeld is over diagnoses en hoofdverrichtingen.

ValueCare geeft de gemiddelde toegangstijd weer per maand, per specialisme/specialist, per DBC diagnose, en per hoofdverrichting.

Regelgeving / beleid
2022
De wachttijd op poliklinische behandeling (fase 3) bedraagt voor consumenten maximaal 6 weken; 80% van de consumenten moet binnen 4 weken terechtkunnen.

2022: NZA - Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraar Zvw

2023
De wachttijd op poliklinische behandeling (fase 3) bedraagt voor consumenten maximaal 6 weken; 80% van de consumenten moet binnen 4 weken terechtkunnen.

2023: NZA - Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraar Zvw

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. ValueCare bepaalt het verschil tussen de aanvraagdatum en de toegang tot de poli, dat is de toegangstijd.
Normstelling

ValueCare berekent per DBC diagnose het betreffende stuurpunt uit in de benchmark. Het ziekenhuis kan zich enkel met het eigen type ziekenhuis vergelijken (Academisch, algemeen of topklinisch). Omdat ValueCare de berekening van de benchmarknorm op basis van DBC-diagnose maakt, is er gecorrigeerd voor de verschillen in DBC diagnoses en de frequentie van voorkomen per ziekenhuis. Daarnaast is er voor toegangstijden voor polikliniek standaard ingesteld dat deze wordt vergeleken met ofwel de begroting/referentiejaar, ofwel een treeknorm. De treeknorm betreft 28 dagen.

Sturing

Het effect van sturing hangt af van ziekenhuis specifieke situaties. Deze stuurindicator geeft houvast bij het bepalen welke interventies potentieel effect hebben, en bij het meten van deze effecten achteraf.

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Toegangstijden voor polikliniek” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Toegangstijd wordt berekend als het verschil tussen de toegang tot de poli en aanvraagdatum in het EPD


Logica: 1

ValueCarelogo2022.png