Tijdschrijfactiviteit zonder verslaglegging (N1292)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1292

Referentienummer controleplan zorgverzekeraars: 11

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2016
  3. GGZ Rechtmatigheid 2015
  4. GGZ Rechtmatigheid 2014
Samenvatting

Er mogen alleen contacten (tijdschrijfactiviteiten) aan DBC's worden gekoppeld indien deze daadwerkelijk geleverd zijn. Bewijs van levering wordt gevormd door verslaglegging.

Wet- en regelgeving

Er mag alleen patiëntgebonden tijd worden geregistreerd als die daadwerkelijk is besteed. Niet-patiëntgebonden activiteiten mogen niet op een DBC worden geregistreerd.
Patiëntgebonden activiteiten moet worden geregistreerd als directe of indirecte (reis)tijd. Direct patiëntgebonden tijd is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek of behandeling, contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt. Indirect patiëntgebonden tijd betreft indirecte tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is.
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie 20141007. Paragraaf: 4.1.1,4.1.3. p.29, p.33)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie 20141216. Paragraaf: 4.1.1,4.1.3. p.30, p.35)

(Bron: NZa regeling NR/CU-504. Artikel 3, p.2)

Onder een prestatie wordt verstaan minstens 1 minuut directe tijd binnen de DBC geschreven door een daartoe bevoegde behandelaar (zie bijlage 3 uit Spelregels GGZ: beroepentabel)

Wet- en regelgeving 2016-2017
Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren. 
(bron: NR/REG-1729, paragraaf 3.1.4, p. 12)
(bron: NR/REG-1734, paragraaf 3.1.4, p. 12)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Onder feitelijke levering wordt verstaan dat de prestaties die gedeclareerd worden ook daadwerkelijk door een bevoegde behandelaar geleverd zijn. Het gaat om de combinatie van een afspraak in de agenda van patiënt/behandelaar in combinatie met verslaglegging in het dossier. Van elke afspraak moet verslaglegging aanwezig zijn. 
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Tijdschrijfactiviteit zonder verslaglegging (N1292)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Tijdschrijfactiviteiten gekoppeld aan DBC's geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

2) Voor het betreffende contact is geen directe link naar verslaglegging aanwezig

3) Voor het betreffende contact is geen verslaglegging aanwezig door een bij het contact aanwezige behandelaar op de dag van of de 7 dagen volgend op het contact

4) Voor het betreffende contact is geen verslaglegging aanwezig door een bij het contact aanwezige behandelaar waarin gerefereerd wordt aan de datum van het contact

Logica: 1 en (2 of 3 of 4)

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van de onterecht geregistreerde tijdschrijfactiviteit. Gemiddeld uurloon behandelaar x aantal minuten onterecht geregistreerde tijdschrijfactiviteit / 60.


ValueCareLogo2.png