Tijdschrijfactiviteit van onwaarschijnlijk lange duur (N1363)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1363
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 9

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2020 - Feitelijke levering
 2. SGGZ 2019 - Feitelijke levering
 3. SGGZ 2018 - Feitelijke levering
 4. SGGZ 2017 - Feitelijke levering
 5. SGGZ 2016 - Feitelijke levering
 6. SGGZ 2015 - Feitelijke levering
 7. SGGZ 2014 - Feitelijke levering
Samenvatting

Tijdschrijfactiviteiten van onwaarschijnlijk lange duur zijn mogelijk onrechtmatig.

Wet- en regelgeving
2015
Indien er meer dan 150 minuten aan directe/indirecte tijd in een keer is geschreven dient gecontroleerd te worden of er sprake is van feitelijke levering of van een registratiefout. 

Het registreren van behandelactiviteiten waarbij meer dan 150 minuten directe en/of indirecte tijd wordt geschreven wordt beschouwd als onwaarschijnlijk, tenzij een behandelactiviteit in uw programma standaard 150 minuten of meer bevat

(Bron: Toelichting op materiële controlepunten GGZ, 20-02-2015.

2016

2017
Registreren

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren.

2017: NR/REG-1734 artikel 3.1.4 lid 4

De te verzekeren prestaties
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

2017: Besluit zorgverzekering 2017 artikel 2.1 lid 2

2018
Registreren

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een DBC registreren.

2018: NR/REG-1803a artikel 5.1.4 lid 5

De te verzekeren prestaties
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

2018: Besluit zorgverzekering 2018 artikel 2.1 lid 2

2019
Registreren

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren.

2019: NR/REG-1927 artikel 5.1.4 lid 5

De te verzekeren prestaties
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

2019: Besluit zorgverzekering 2019 artikel 2.1 lid 2

2020
Registreren

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren.

2020: NR/REG-2021b artikel 5.1.4 lid 5

De te verzekeren prestaties
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

2020: Besluit zorgverzekering 2020 artikel 2.1 lid 2

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Omdat de gemiddelde contactduur per type activiteit flink kan verschillen, wordt "onwaarschijnlijk lange duur" afhankelijk van het type activiteit gecontroleerd:


Type activiteit
Omschrijving

Onwaarsch. lange duur

(minuten)

 • act_1
Pré-intake
> 60
 • act_2
Intake & Diagnostiek
> 240
 • act_3
Behandeling
> 180
 • act_4
Begeleiding
> 180
 • act_6
Crisis
> 240
 • act_7
Indirect
> 90
Instellingsspecifiek

Mogelijkerwijs zijn er door ggz-instellingen afwijkende normtijden van hetgeen hierboven genoemd is. Er wordt daar in de programmeerbare norm rekening mee gehouden.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Tijdschrijfactiviteit van onwaarschijnlijk lange duur (N1363)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Tijdschrijfactiviteiten gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffend jaar

Blauwepijl.png

2) Tijdschrijfactiviteiten met een onwaarschijnlijk groot aantal minuten (zie tabel)


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van onterecht geregistreerde minuten / 60 x gemiddelde uurloon behandelaar.


ValueCareLogo2.png