Tijdschrijfactiviteit van onwaarschijnlijk lange duur (N1363)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1363

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 9.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

 1. SGGZ Rechtmatigheid 2014
 2. SGGZ Rechtmatigheid 2015
 3. SGGZ Rechtmatigheid 2016
 4. SGGZ Rechtmatigheid 2017
 5. SGGZ Rechtmatigheid 2018
 6. SGGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Tijdschrijfactiviteiten van onwaarschijnlijk lange duur zijn mogelijk onrechtmatig.

Regelgeving / beleid
2015
Indien er meer dan 150 minuten aan directe/indirecte tijd in een keer is geschreven dient gecontroleerd te worden of er sprake is van feitelijke levering of van een registratiefout. 

Het registreren van behandelactiviteiten waarbij meer dan 150 minuten directe en/of indirecte tijd wordt geschreven wordt beschouwd als onwaarschijnlijk, tenzij een behandelactiviteit in uw programma standaard 150 minuten of meer bevat

(Bron: Toelichting op materiële controlepunten GGZ, 20-02-2015.


2016
2017
2018
2019
Interpretaties
 •  Omdat de gemiddelde contactduur per type activiteit flink kan verschillen, wordt "onwaarschijnlijk lange duur" afhankelijk van het type activiteit gecontroleerd:

 

Type activiteit
Omschrijving

Onwaarsch. lange duur

(minuten)

 • act_1
Pré-intake
> 60
 • act_2
Intake & Diagnostiek
> 240
 • act_3
Behandeling
> 180
 • act_4
Begeleiding
> 180
 • act_6
Crisis
> 240
 • act_7
Indirect
> 90


Instellingsspecifiek

Mogelijkerwijs zijn er door ggz-instellingen afwijkende normtijden van hetgeen hierboven genoemd is. Er wordt daar in de programmeerbare norm rekening mee gehouden.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Tijdschrijfactiviteit van onwaarschijnlijk lange duur (N1363)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Tijdschrijfactiviteiten gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffend jaar

Blauwepijl.png

2) Tijdschrijfactiviteiten met een onwaarschijnlijk groot aantal minuten (zie tabel)


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van onterecht geregistreerde minuten / 60 x gemiddelde uurloon behandelaar.


ValueCareLogo2.png