Terugkoppeling naar huisarts bij overgang van SGGZ naar GBGGZ (N2103)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2103
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

 1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2019 - Verwijsregistratie
 2. SGGZ 2018 - Verwijsregistratie
 3. SGGZ 2017 - Verwijsregistratie

GGZ Rechtmatigheid - generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg

 1. BGGZ 2019 - Verwijsregistratie
 2. BGGZ 2018 - Verwijsregistratie
Samenvatting

Bij (dag)aansluitende overgang van de specialistische GGZ naar de generalistische basis-GGZ moet binnen 10 werkdagen een schriftelijke/digitale terugkoppeling naar de huisarts gedaan zijn.

Wet- en regelgeving
2018
De regiebehandelaar van een patiënt in de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz kan, als deze van oordeel is dat behandeling in de gespecialiseerde ggz respectievelijk de generalistische basis-ggz plaats moet vinden, rechtstreeks doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz respectievelijk de generalistische basis-ggz, met tegelijkertijd (dat wil zeggen: uiterlijk binnen 10 werkdagen) een schriftelijk/elektronisch melding aan de huisarts. Terugverwijzen naar de huisarts is dan niet nodig. Met ‘doorverwijzing’ wordt hier bedoeld dat de cliënt in verband met een bepaalde zorgvraag reeds een geldige (initiële) verwijzing naar de generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz heeft, maar voor de behandeling van diezelfde zorgvraag nu vanuit de generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz verder wordt verwezen naar een ander echelon  (de gespecialiseerde ggz, respectievelijk de generalistische basis-ggz). Bij een doorverwijzing vanuit de generalistische basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz (of andersom) bevat de genoemde melding aan de huisarts een inhoudelijke onderbouwing waarom de verzekerde wordt doorgestuurd naar de gespecialiseerde ggz (respectievelijk naar de generalistische basis-ggz). Daarnaast worden in dit geval de doorverwijzing en de melding aan de huisarts met inhoudelijke onderbouwing opgenomen in het patiëntendossier bij de aanbieder van generalistische basis-ggz (respectievelijk gespecialiseerde ggz) van waaruit de doorverwijzing plaatsvindt. Goedkeuring van de huisarts is niet nodig.

Als de patiënt is behandeld in de gespecialiseerde ggz en er wordt door de betreffende zorgaanbieder geen vervolg-DBC geopend, maar een product ‘chronisch’ in de generalistische basis-ggz, is hiervoor geen verwijzing nodig (namelijk er is continuïteit van zorg). Als binnen de generalistische basis-ggz na het sluiten van een zorgproduct, een (nieuw) zorgproduct ‘chronisch’ wordt geopend voor de vervolgbehandeling van dezelfde problematiek bij dezelfde zorgaanbieder, is eveneens geen nieuwe verwijzing nodig. De regiebehandelaar van de patiënt doet hiervan wel (steeds) binnen 30 dagen een melding aan de huisarts met een inhoudelijke onderbouwing en zorgt ervoor dat deze melding met inhoudelijke onderbouwing wordt opgenomen in het patiëntendossier. 

2018: Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg 2.1 en 2.4

2019
De regiebehandelaar van een patiënt in de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz kan, als deze van oordeel is dat behandeling in de gespecialiseerde ggz respectievelijk de generalistische basis-ggz plaats moet vinden, rechtstreeks doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz respectievelijk de generalistische basis-ggz, met tegelijkertijd (dat wil zeggen: uiterlijk binnen 10 werkdagen) een schriftelijk/elektronisch melding aan de huisarts. Terugverwijzen naar de huisarts is dan niet nodig. Met ‘doorverwijzing’ wordt hier bedoeld dat de cliënt in verband met een bepaalde zorgvraag reeds een geldige (initiële) verwijzing naar de generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz heeft, maar voor de behandeling van diezelfde zorgvraag nu vanuit de generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz verder wordt verwezen naar een ander echelon  (de gespecialiseerde ggz, respectievelijk de generalistische basis-ggz). Bij een doorverwijzing vanuit de generalistische basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz (of andersom) bevat de genoemde melding aan de huisarts een inhoudelijke onderbouwing waarom de verzekerde wordt doorgestuurd naar de gespecialiseerde ggz (respectievelijk naar de generalistische basis-ggz). Daarnaast worden in dit geval de doorverwijzing en de melding aan de huisarts met inhoudelijke onderbouwing opgenomen in het patiëntendossier bij de aanbieder van generalistische basis-ggz (respectievelijk gespecialiseerde ggz) van waaruit de doorverwijzing plaatsvindt. Goedkeuring van de huisarts is niet nodig.

Als de patiënt is behandeld in de gespecialiseerde ggz en er wordt door de betreffende zorgaanbieder geen vervolg-DBC geopend, maar een product ‘chronisch’ in de generalistische basis-ggz, is hiervoor geen verwijzing nodig (namelijk er is continuïteit van zorg). Als binnen de generalistische basis-ggz na het sluiten van een zorgproduct, een (nieuw) zorgproduct ‘chronisch’ wordt geopend voor de vervolgbehandeling van dezelfde problematiek bij dezelfde zorgaanbieder, is eveneens geen nieuwe verwijzing nodig. De regiebehandelaar van de patiënt doet hiervan wel (steeds) binnen 30 dagen een melding aan de huisarts met een inhoudelijke onderbouwing en zorgt ervoor dat deze melding met inhoudelijke onderbouwing wordt opgenomen in het patiëntendossier. 

2019: Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg 2.1 en 2.4

2020
De regiebehandelaar van een cliënt in de GB-GGZ en/of de G-GGZ kan, als deze van oordeel is dat behandeling in de G-GGZ respectievelijk de GB-GGZ plaats moet vinden, rechtstreeks doorverwijzen naar de GB-GGZ respectievelijk de G-GGZ, omdat het in dit geval niet om een initiële verwijzing gaat. De mogelijkheid tot doorverwijzen geldt ook tussen instellingen.

In Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) is een aantoonbare verwijzing nodig:

 • Bij de start van diagnostiek en behandeling
 • Bij een terugval van dezelfde zorgaanvraag na 365 dagen

In de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) is en aantoonbare verwijzing nodig:

 • Bij de start van diagnostiek en behandeling
 • Na het verstrijken van 365 dagen (m.u.v. de prestatie chronisch)
 • Bij een nieuwe zorgvraag

Een doorverwijzing is een aansluitend vervolg op een eerder gestart GGZ-traject. Indien sprake is van een doorverwijzing, dan geldt overeenkomstig de “Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ (LGA)”2, dat de huisarts, bij cliënten die langer dan een half jaar in zorg zijn bij de GGZ (mits de cliënt hiervoor toestemming geeft), minimaal elk jaar een voortgangsverslag ontvangt. De melding aan de huisarts moet dus binnen één jaar (365 dagen) worden gedaan. Er is dan geen nieuwe verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Uitsluitend de volgende routes worden erkend als “doorverwijzing”:

 1. Cliënt komt uit justitieel traject (DBBC)
 2. Cliënt is in behandeling bij de aanbieder en zet behandeling direct voort na het beëindigen van de Wlz-indicatie.
  De Wlz-indicatie wordt gezien als verwijzing.
 3. Cliënt komt uit de Jeugdwet
 4. Vervolg in een initiële DBC na start behandeling binnen crisis-DBC
 5. GB-GGZ naar G-GGZ (of vice-versa)
 6. Tussen GGZ-aanbieders doorverwijzen (onafhankelijk of dit G-GGZ of GB-GGZ betreft)

De van toepassing zijnde situatie moet blijken uit het dossier van de cliënt.

2020: Verwijsafspraken GGZ

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Bij de 10-dagen termijn wordt er gekeken naar 10 werkdagen
 2. Bij prestatie chronisch wordt een termijn van 30 dagen (geen werkdagen) gehanteerd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Terugkoppeling naar huisarts bij overgang van SGGZ naar GBGGZ (N2103)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Prestatie (dag)aansluitend geopend aan een DBC 

Blauwepijl.png

2) Er is geen terugkoppeling naar de huisarts binnen 10 werkdagen  of  verwijsbrief aanwezig 


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png