Terugkoppeling naar huisarts bij overgang van BGGZ naar SGGZ (N2214)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2214
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2019 - Verwijsregistratie
  2. SGGZ 2018 - Verwijsregistratie
  3. SGGZ 2017 - Verwijsregistratie
Samenvatting

Bij (dag) aansluitende overgang van de generalistische basis-GGZ naar de specialistische GGZ moet binnen10 werkdagen een schriftelijke/digitale terugkoppeling naar de huisarts gedaan zijn. 

Wet- en regelgeving

De regiebehandelaar van een patiënt in de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz kan, als deze van oordeel is dat behandeling in de gespecialiseerde ggz respectievelijk de generalistische basis-ggz plaats moet vinden, rechtstreeks doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz respectievelijk de generalistische basis-ggz, met tegelijkertijd (dat wil zeggen: uiterlijk binnen 10 werkdagen) een schriftelijk/elektronisch melding aan de huisarts. Terugverwijzen naar de huisarts is dan niet nodig. Met ‘doorverwijzing’ wordt hier bedoeld dat de cliënt in verband met een bepaalde zorgvraag reeds een geldige (initiële) verwijzing naar de generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz heeft, maar voor de behandeling van diezelfde zorgvraag nu vanuit de generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz verder wordt verwezen naar een ander echelon  (de gespecialiseerde ggz, respectievelijk de generalistische basis-ggz). Bij een doorverwijzing vanuit de generalistische basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz (of andersom) bevat de genoemde melding aan de huisarts een inhoudelijke onderbouwing waarom de verzekerde wordt doorgestuurd naar de gespecialiseerde ggz (respectievelijk naar de generalistische basis-ggz). Daarnaast worden in dit geval de doorverwijzing en de melding aan de huisarts met inhoudelijke onderbouwing opgenomen in het patiëntendossier bij de aanbieder van generalistische basis-ggz (respectievelijk gespecialiseerde ggz) van waaruit de doorverwijzing plaatsvindt. Goedkeuring van de huisarts is Niet nodig.   
(Bron: Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg, p. 2)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De periode waarbinnen de brief aan huisarts verstuurd moet zijn is instelbaar (aantal dagen voor startdatum DBC en/of aantal dagen na startdatum DBC). Default staat deze ingesteld op 10 werkdagen na startdatum DBC.
  2. Tien werkdagen is geïnterpreteerd als veertien kalenderdagen
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Terugkoppeling naar huisarts bij overgang van BGGZ naar SGGZ (N2214)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) DBC (dag)aansluitend geopend aan een prestatie

Blauwepijl.png

2) Er is geen huisartsenbrief aanwezig in de periode X dagen voor de startdatum van de DBC tot X dagen na de startdatum van de DBC


Logica: 1 en 2  

ValueCareLogo2.png