Terugkoppeling naar huisarts (BGGZ) (N2110)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2110
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg

  1. BGGZ 2019 - Verwijsregistratie
  2. BGGZ 2018 - Verwijsregistratie
Samenvatting

Bij (dag)aansluitende overgang van een “normale” prestatie (ongelijk aan onvolledig behandeltraject 180005) naar een chronisch traject (180004) moet een schriftelijke/digitale terugkoppeling naar de huisarts gedaan zijn. ​

Wet- en regelgeving
2018
Als binnen de generalistische basis-ggz na het sluiten van een zorgproduct, een (nieuw) zorgproduct ‘chronisch’ wordt geopend voor de vervolgbehandeling van dezelfde problematiek bij dezelfde zorgaanbieder, is eveneens geen nieuwe verwijzing nodig. De regiebehandelaar van de patiënt doet hiervan wel (steeds) binnen 30 dagen een melding aan de huisarts met een inhoudelijke onderbouwing en zorgt ervoor dat deze melding met inhoudelijke onderbouwing wordt opgenomen in het patiëntendossier.

Bron: Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg, afspraak 2.4

2019
Als binnen de generalistische basis-ggz na het sluiten van een zorgproduct, een (nieuw) zorgproduct ‘chronisch’ wordt geopend voor de vervolgbehandeling van dezelfde problematiek bij dezelfde zorgaanbieder, is eveneens geen nieuwe verwijzing nodig. De regiebehandelaar van de patiënt doet hiervan wel (steeds) binnen 30 dagen een melding aan de huisarts met een inhoudelijke onderbouwing en zorgt ervoor dat deze melding met inhoudelijke onderbouwing wordt opgenomen in het patiëntendossier.

Bron: Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg, afspraak 2.4

2020

Interpretaties
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Terugkoppeling naar huisarts (BGGZ) (N2110)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Prestatiecode is gelijk aan:

180004 (chronisch)

Blauwepijl.png

3) Voorgaande (dag) aansluitende prestatie is ongelijk aan:

180005 (Onvolledig behandeltraject)

Blauwepijl.png

4) Er is geen terugkoppeling naar de huisarts binnen X dagen voor de startdatum van de chronische prestatie prestatie tot X dagen na de startdatum van de chronische prestatie

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png