Terechte registratie verblijf zonder overnachting (VZO) (N6250)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N6250

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2016: A - 9
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2017: A - 9.1
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2018: A - 9.1

Behoort tot Normenkader ValueCare
 1. GGZ Zelfonderzoek 2016
 2. GGZ Zelfonderzoek 2017
 3. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2016

'

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2017
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat verblijf zonder overnachting (VZO) conform voorwaarden is geregistreerd.
Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid.

Relevante wet- en regelgeving
NR/REG-1734
3.1.4 Registreren
Verblijf zonder overnachting, p19 en p20.
Een verblijfsdag zonder overnachting wordt geregistreerd, als er sprake is van de aanwezigheid van een patiënt gedurende een groot deel van de dag (gemiddeld tussen 09:00 en 17:00 uur), voor diagnostiek en/of behandeling.

25. Verblijf zonder overnachting mag alleen geregistreerd worden als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

 • Er zijn niet meer dan vier uren aan direct patiëntgebonden activiteiten op deze dag uitgevoerd.
 • Ondersteuning van VOV-personeel is nodig voor een goed verloop van diverse behandel- en /of diagnostiekactiviteiten.
 • Er is geen sprake geweest van aaneengeschakelde behandeling van de patiënt binnen één dagdeel.
 • Er vinden op die dag minimaal twee direct patiëntgebonden activiteiten (diagnostiek en/of behandeling) of een verrichting ect plaats.

Zie voor meer informatie het onderdeel 3.1.4.21 - 3.1.4.26 Verblijf registreren in bijlage 1 [van NR/REG-1734].

26. De op de dag uitgevoerde behandel- en/of diagnostiekactiviteiten maken geen onderdeel uit van de verblijfsdag zonder overnachting en moeten ook geregistreerd worden op de DBC.

Controlemassa
Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC's
 • Waarbinnen minimaal één VZO geregistreerd is (act_8.9.01)

Controlemethodiek
Data-analyse

Toetsingskader
Een geregistreerde VZO is rechtmatig indien:

 • er op de dag van de VZO niet meer dan 4 uur direct cliëntgebonden activiteiten (bruto aanwezigheid, geen doorval DBC) is geleverd én
 • er geen sprake is van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel (wanneer er sprake is van aaneenschakeling binnen een dagdeel en er een afspraak later op de dag volgt met een aantal uur ertussen dan zal de VZO hier niet op afgekeurd worden mits aan de overige eisen wel wordt voldaan) én
 • er minimaal twee direct cliëntgebonden activiteiten op dezelfde kalenderdag geleverd zijn, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd worden én
 • de cliënt gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig is (gemiddeld tussen 9:00 en 17:00). zie nadere toelichting voor bepaling groot gedeelte van de dag aanwezig.

Nadere toelichting
Er kan alleen sprake zijn van VZO indien de cliënt gedurende een groot deel van de dag aanwezig is (gemiddeld tussen 9:00 en 17:00 uur). Hierbij worden de volgende uitgangspunten gevolgd: meer dan 6 uur aanwezigheid kan als rechtmatig beoordeeld worden *

 • Minder dan 4 uur aanwezigheid is onrechtmatig
 • Is een patiënt tussen de 4 en 6 uur aanwezig dan kan dit als rechtmatig beoordeeld worden wanneer het ‘Aantal uur aanwezige tijd buiten behandeling’ groter is dan 1 uur. Het ‘Aantal uur aanwezige tijd buiten behandeling’ wordt berekend middels de formule: Eindtijd van de laatst geregistreerde activiteit -/- Begintijd van de eerst geregistreerde activiteit -/- Daadwerkelijke totale behandelduur.
 • Indien het niet mogelijk is om de aanwezigheid aan te tonen met een data-analyse neem dan contact op met uw reviewend zorgverzekeraar.

Definities relevante terminologie

Interpretaties
Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Berekening financiële impact

 • De financiële impact is de waarde van alle onrechtmatig geregistreerde VZO-dagen op de DBC
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat verblijf zonder overnachting (VZO) conform voorwaarden is geregistreerd.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1803/1803a
5.1.4. Registreren
Verblijf zonder overnachting
27.Voorwaarden voor registratie van vzo

 • Vzo wordt maximaal 1 keer per dag als deelprestatie binnen een dbc gedeclareerd;
 • Er zijn niet meer dan vier uren aan direct patiëntgebonden activiteiten op deze dag uitgevoerd (het gaat hier om daadwerkelijke behandeluren van een patiënt; het gaat dus niet om de geregistreerde patiëntgebonden tijd. Bruto aanwezigheid en dus niet de doorval dbc);
 • Voor de betreffende patiënt is minimaal 1 uur vov personeel op de betreffende dag ingezet;
 • Er is geen sprake van uitsluitend aaneengeschakelde behandeling van de patiënt;
 • Voor de betreffende patiënt vinden op de betreffende dag minimaal twee direct patiëntgebonden activiteiten (diagnostiek en/of behandelingen/of een verrichting ect) plaats;
 • Het is niet toegestaan Vzo te registreren in onderstaande combinaties:
  • Vzo in combinatie met een crisis-dbc (zorgtype 301 en 302);
  • Vzo in combinatie met dagbesteding;
  • Vzo in combinatie met begeleiding;
  • Vzo in combinatie met verpleging;
  • Vzo in combinatie met verblijf met overnachting (vmo).

5.1.4.27 Verblijf zonder overnachting (vzo)
Een vzo-deelprestatie is bedoeld om zorg te registreren voor patiënten bij wie ondersteuning van vov personeel nodig is voor een goed verloop van de diverse behandel- en/of diagnostiekactiviteiten. De vzo deelprestatie is gebaseerd op een dagtarief, dat is bepaald op basis van de inzet van vov- personeel. De patiënt verblijft ’s nachts niet in de instelling. De op de dag uitgevoerde behandel- en/of diagnostiekactiviteiten maken geen onderdeel uit van vzo en moeten dus apart geregistreerd worden op de dbc.

Zie Bijlage 4: Deelprestaties verblijf voor een specifieke beschrijving van de deelprestatie vzo.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbinnen minimaal één VZO is geregistreerd (act_8.9.01)

Onderzoeksmethodiek

Data-analyse 

Toetsingskader

Een geregistreerde VZO is rechtmatig, indien:

 • er op de dag van de VZO niet meer dan 4 uur direct cliëntgebonden activiteiten (bruto aanwezigheid, geen doorval DBC) is geleverd

én

 • er geen sprake is van een aaneenschakeling van behandelingen in één dagdeel (wanneer er sprake is van aaneenschakeling binnen een dagdeel en er een afspraak later op de dag volgt met een aantal uur ertussen dan zal de VZO hier niet op afgekeurd worden mits aan de overige eisen wel wordt voldaan)

én

 • er minimaal twee direct cliëntgebonden activiteiten op dezelfde kalenderdag geleverd zijn, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd worden

én

 • de patiënt aanwezig is gedurende de dag. Immers de psychiatrische stoornis heeft de sociale redzaamheid en dagritme ontregeld en begeleide dagstructuur is voorwaarde voor een succesvolle psychiatrische behandeling en stabilisatie van psychische functies.


Nadere toelichting op aanwezigheid patiënt(4e punt)
Dit wordt als volgt vertaald:

 • Meer dan 6 uur aanwezigheid kan als rechtmatig beoordeeld worden (*)
 • Minder dan 4 uur aanwezigheid is onrechtmatig (*)
 • Is een patiënt tussen de 4 en 6 uur aanwezig dan kan dit als rechtmatig beoordeeld worden wanneer het ‘Aantal uur aanwezige tijd buiten behandeling’ groter is dan 1 uur. Het ‘Aantal uur aanwezige tijd buiten behandeling’ wordt berekend middels de formule: Eindtijd van de laatst geregistreerde activiteit -/- Begintijd van de eerst geregistreerde activiteit -/- Daadwerkelijke totale behandelduur.

(*) Indien het niet mogelijk is om de aanwezigheid aan te tonen met een data-analyse neem dan contact op met uw reviewende zorgverzekeraar.

Definities relevante terminologie

Interpretaties

 • Direct cliëntgebonden activiteiten zijn aaneengeschakeld indien deze minuutaansluitend plaats hebben gevonden.
 • Aanwezigheid betreft de verstreken tijd tussen de geregistreerde begintijd van het eerste contact op de betreffende dag, en de eindtijd van het laatste contact op de betreffende dag.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Terechte registratie verblijf zonder overnachting (VZO) (N6250)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC bevat verblijfsdagen zonder overnachting (act_8.9.01)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3) Verblijfsdag zonder overnachting is onrechtmatig indien: 

Er meer dan 4 uur direct cliëntgebonden activiteiten op dezelfde dag geleverd is.


4) Verblijfsdag zonder overnachting is onrechtmatig indien: 

 Er enkel sprake is van aaneenschakeling van direct cliëntgebonden activiteiten.5) Verblijfsdag zonder overnachting is onrechtmatig indien: 

Er minder dan twee direct cliëntgebonden activiteiten geleverd zijn op dezelfde kalenderdag, die onder de hoofdgroep diagnostiek en/of behandeling vallen of in combinatie met de verrichting ECT geregistreerd zijn.


6) Verblijfsdag zonder overnachting is onrechtmatig indien:

Als de cliënt niet gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig is (gemiddeld tussen 9:00 en 17:00)

 • a) Meer dan 6 uur aanwezigheid kan als rechtmatig beoordeeld worden
 • b) Minder dan 4 uur aanwezigheid is onrechtmatig


 • c) Is een patiënt tussen de 4 en 6 uur aanwezig dan kan dit als rechtmatig beoordeeld worden wanneer het ‘Aantal uur aanwezige tijd buiten behandeling’ groter is dan 1 uur.Controlemassa bepaald door data-analyse

Uitkomst data-analyse


Logica: 1 en 2 en (3 of 4 of 5 of 6)

Berekening financiële impact

 • De financiële impact is de waarde van alle onrechtmatig geregistreerde VZO-dagen op de DBC
 • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.

ValueCareLogo2.png