Subtrajecten met verwijzer ander ziekenhuis zonder contact met patiënt (N0353)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0353
Behoort tot Normenkader

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Subtrajecten - Openen en sluiten (R06412)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting

Subtrajecten met verwijzer ander ziekenhuis zonder contact met patiënt mogen niet voorkomen.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Definitie onderlinge dienstverlening

Onderlinge dienstverlening is het onderling afspraken maken en verrekenen van diensten tussen zorgaanbieders. Er is sprake van onderlinge dienstverlening indien geen sprake is van een eigen patiënt volgens de definitie (zie definitie eigen patient), maar de prestatie (op verzoek van de hoofdbehandelaar) door een andere instelling of een andere medisch specialist (niet zijnde de hoofdbehandelaar) wordt geleverd. Er is dus sprake van onderlinge dienstverlening als zorg geleverd wordt tussen:

 • instelling x en instelling y (één van beiden is hoofdbehandelaar), of;
 • een medisch specialist en een andere instelling (één van beiden is hoofdbehandelaar).

Indien deze prestatie is uitgedrukt in zorgactiviteiten behoren deze tot het zorgprofiel van de hoofdbehandelaar.

2013: BR/CU-2104, art. 8.21 | 2014: BR/CU-2130, art. 8.20 | 2015: BR/CU-2134, art. 8.20

Definitie eigen patiënt

Een patiënt geldt voor een medisch specialistof instelling als eigen patiënt als deze patiënt zich met een zorgvraag heeft gewend tot die medisch specialist. Deze medisch specialist wordt aangemerkt als hoofdbehandelaar wanneer deze specialist voor het verlenen van (medische) zorg op dat moment in de instelling zijn praktijk uitoefent.

2013: BR/CU-2104, art. 8.12 | 2014: BR/CU-2130, art. 8.12 | 2015: BR/CU-2134, art. 8.12

In rekening brengen van onderlinge dienstverleningen

Indien sprake is van onderlinge dienstverlening, kan de uitvoerder de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de (medisch specialist binnen de) instelling die de patiënt in behandeling heeft en de prestatie bij de uitvoerder heeft aangevraagd.

2013: NR/CU-228 art 13.4 | 2014: NR/CU-257; art. 14.4 | 2015: NR/CU-260, art. 13.6

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan door de uitvoerende instelling geen DBC-zorgproduct of overig zorgproduct worden gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een DBC-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht. Deze bepaling is niet van toepassing op WBMV-zorg. In dat geval mag de uitvoerende instelling wel een DBC-zorgproduct in rekening brengen en een zorgtraject openen volgens de algemeen geldende regels.

2013: NR/CU-228 art 15.3 | 2014: NR/CU-257 art 14.4 en 16.3 | 2015: NR/CU-260 art 15.5

Lijst Verboden/toegestaan (juni 2013); onderlinge dienstverlening

2016
Eigen patiënt

Een patiënt is een eigen patiënt van de zorgverlener, indien deze patiënt zich met een zorgvraag tot de betreffende zorgverlener heeft gewend én die zorgverlener verantwoordelijk is voor het afhandelen van die zorgvraag, al dan niet met andere mede behandelende zorgaanbieders.

Onderlinge dienstverlening

Het leveren van zorg als (onderdeel van een) DBC-zorgproduct door één of meerdere instellingen of medisch specialisten (niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar.

2016: NR/CU-266 art. 3 lid l en y


Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan door de uitvoerende zorgverlener geen DBC-zorgproduct of overig zorgproduct worden gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een DBC-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft.

2016: NR/CU-266 art. 31 lid 1 en 2

2017
Eigen patiënt

Een patiënt is een eigen patiënt van de zorgverlener, indien deze patiënt zich met een zorgvraag tot de betreffende zorgverlener heeft gewend én die zorgverlener verantwoordelijk is voor het afhandelen van die zorgvraag, al dan niet met andere mede behandelende zorgaanbieders.

Onderlinge dienstverlening

Het leveren van zorg als (onderdeel van een) dbc-zorgproduct door één of meerdere instellingen of medisch specialisten (niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar.

2017: NR/REG-1732 art. 3 lid l en y


Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan door de uitvoerende zorgverlener geen dbczorgproduct of overig zorgproduct worden gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft.

2017: NR/REG-1732 art. 32 lid 1 en 2

2018
Eigen patiënt

Een patiënt is een eigen patiënt van de zorgverlener, indien deze patiënt zich met een zorgvraag tot de betreffende zorgverlener heeft gewend én die zorgverlener verantwoordelijk is voor het afhandelen van die zorgvraag, al dan niet met andere mede behandelende zorgaanbieders.

Onderlinge dienstverlening

Het leveren van zorg als (onderdeel van een) dbc-zorgproduct door één of meerdere instellingen of medisch specialisten (niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar.

2018: NR/REG-1816 art. 1 lid l en y


Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan door de uitvoerende zorgverlener geen dbczorgproduct of overig zorgproduct worden gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft.

2018: NR/REG-1816 art. 32 lid 1 en 2

2019
Eigen patiënt

Een patiënt is een eigen patiënt van de zorgverlener, indien deze patiënt zich met een zorgvraag tot de betreffende zorgverlener heeft gewend én die zorgverlener verantwoordelijk is voor het afhandelen van die zorgvraag, al dan niet met andere mede behandelende zorgaanbieders.

Onderlinge dienstverlening

Het leveren van zorg als (onderdeel van een) dbc-zorgproduct door één of meerdere instellingen of medisch specialisten (niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar.

2019: NR/REG-1907a art. 1 lid l en z


Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening wordt door de uitvoerende zorgverlener geen dbczorgproduct of overig zorgproduct gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening brengt de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft.

2019: NR/REG-1907a art. 32 lid 1 en 2

2020
Eigen patiënt
Een patiënt is een eigen patiënt van de zorgverlener, indien deze patiënt zich met een zorgvraag tot de betreffende zorgverlener heeft gewend én die zorgverlener verantwoordelijk is voor het afhandelen van die zorgvraag, al dan niet met andere mede behandelende zorgaanbieders.

Onderlinge dienstverlening
Het leveren van zorg als (onderdeel van een) dbc-zorgproduct door één of meerdere zorgaanbieders(niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid l en z


Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening wordt door de uitvoerende zorgverlener geen dbczorgproduct of overig zorgproduct gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening brengt de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft.

2020: NR/REG-2001a art. 32 lid 1 en 2

2021
Eigen patiënt

Een patiënt is een eigen patiënt van de zorgverlener, indien deze patiënt zich met een zorgvraag tot de betreffende zorgverlener heeft gewend én die zorgverlener verantwoordelijk is voor het afhandelen van die zorgvraag, al dan niet met andere mede behandelende zorgaanbieders.

Onderlinge dienstverlening
Het leveren van zorg als (onderdeel van een) dbc-zorgproduct door één of meerdere zorgaanbieders (niet zijnde de hoofdbehandelaar) op verzoek van de hoofdbehandelaar.

2021: NR/REG-2103a art. 1 lid l en z


Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening wordt door de uitvoerende zorgverlener geen dbczorgproduct of overig zorgproduct gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening brengt de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft.

2021: NR/REG-2103a art. 32 lid 1 en 2

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Subtrajecten met zorgtype 13 of 21 en subtrajecten die worden vervolgd door een zorgtype 21 subtraject, zijn onder behandeling van ziekenhuis en vallen niet onder de onderlinge dienstverlening.
 2. Als subtrajecten verrichtingen uit ZPK 1 (excl. 190161, 190162, 190163), 2, 3, 4, 5, 6 of 19, of zorgactiviteit 190068 of 190069 bevatten, wordt ervan uitgegaan dat de patiënt onder behandeling van het ziekenhuis (eigen patiënt) is.
 3. Door middel van een parameter kunnen er extra zorgactiviteiten gedefinieerd worden als patiëntcontact.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Subtrajecten met verwijzer ander ziekenhuis zonder contact met patiënt (N0353)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle gesloten en declarabele subtrajecten met zorgtype 11 en verwijzertype 06

Blauwepijl.png

2) Subtraject gesloten in scope controlejaar

Blauwepijl.png

3) Er is geen contact geweest met de patiënt: Binnen de periode van het subtraject is er van hetzelfde uitvoerend specialisme geen zorgactiviteit met ZPK 1 (excl. 190161, 190162, 190163, 190165, 190166), 2, 3, 4, 5, 6 geregistreerd, of zorgactiviteit 190068 of 190069, of een ZPK 19 gekoppeld aan het subtraject via het verwijzend zorgtraject

Blauwepijl.png

4) Subtraject wordt niet vervolgd door een declarabel zorgtype 21 subtraject

Blauwepijl.png

5) Er is geen WBMV-zorgactiviteit aan het subtraject gekoppeld

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde subtraject

ValueCareLogo2.png