Subtrajecten - Openen ICC subtraject op basis van ICC zorgactiviteit (N4330)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4330
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een ICC zorgactiviteit is geregistreerd, maar deze niet gekoppeld is aan een ICC subtraject. Dit kan er op duiden dat er een ICC subtraject gemist wordt of dat de zorgactiviteit niet gekoppeld is aan het juiste subtraject.

Regelgeving / beleid
2020
Openen zorgtraject bij intercollegiaal consult (icc) (met subtraject ZT13)

Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Een specialisme opent per klinische opname van een ander specialisme maximaal één icc zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult.

Wanneer na een icc de behandeling van de patiënt wordt overgenomen of resulteert in een medebehandeling, wordt geen (icc) zorg/subtraject geopend. Het zorgtype van het subtraject wordt omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

Wanneer een specialisme dat de patiënt al onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan opent het eerstgenoemde specialisme een icczorg/subtraject naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnosecombinatietabel is niet van toepassing op icc-zorg/subtrajecten.

2020: NR/REG-2001a art. 7 lid 1 t/m 4

2021
Openen zorgtraject bij intercollegiaal consult (icc) (met subtraject ZT13)

Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Een specialisme opent per klinische opname van een ander specialisme maximaal één icc zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult.

Wanneer na een icc de behandeling van de patiënt wordt overgenomen of resulteert in een medebehandeling, wordt geen (icc) zorg/subtraject geopend. Het zorgtype van het subtraject wordt omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

Wanneer een specialisme dat de patiënt al onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan opent het eerstgenoemde specialisme een icczorg/subtraject naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnosecombinatietabel is niet van toepassing op icc-zorg/subtrajecten.

2021: NR/REG-2103a art. 7 lid 1 t/m 4

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Na het aanmaken van een ICC subtraject ZT13 dient er rekening mee gehouden te worden dan als na een ICC de behandeling van de patiënt wordt overgenomen of de ICC resulteert in een medebehandeling er geen (ICC) zorg/subtraject geopend mag worden. Om dit risico te beheersen raden wij het in productie nemen van de N4315 aan.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Subtrajecten - Openen ICC subtraject op basis van ICC zorgactiviteit (N4330)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle ICC consulten (190009) of Revalidatie ICC consulten (190854)

Blauwepijl.png

2) ICC consult is gekoppeld aan een regulier subtraject (ZT11/ZT21)

Blauwepijl.png

3) Subtraject voldoet aan de eisen van een ICC (190009):
*Op dezelfde kalenderdag is een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen (231902, 190200, 190218, 194804) en/of IC behandeldagen (190150, 190151, 190153, 190154, 190155) van een ander specialisme zijn geregistreerd

*Er is geen medebehandeling (190017) gekoppeld aan het subtraject.

Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Registreer een ICC subtraject ZT13 en koppel hieraan de ICC zorgactiviteit (190009)/Revalidatie ICC zorgactiviteit (190854), zet het gekoppelde reguliere subtraject om naar een ZT13 als er verder geen nadere ZA in het traject zit, óf koppel de ICC verrichting aan de bestaande ZT13.

Berekening financiële impact

De financiële impact wordt bepaald door de ICC-verrichting uit het huidige subtraject te verwijderen en dit subtraject opnieuw te grouperen. Bij een openstaande ICC-DBC voor hetzelfde specialisme wordt de ICC-verrichting hier aan toegevoegd en wordt dit subtraject opnieuw gegrouperd. Bij geen openstaande ICC-DBC wordt er een nieuw ICC-subtraject voor hetzelfde specialisme met daarin de ICC-verrichting gegrouperd.

ValueCareLogo2.png