Subtrajecten - Openen ATLS subtraject op basis van een geregistreerde zorgactiviteit 'ATLS-traumaopvang' (N4070)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4070
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer er een zorgactiviteit ATLS-traumaopvang is geregistreerd, maar deze niet gekoppeld is aan een ATLS subtraject van chirurgie of orthopedie. Dit duidt erop dat er een ATLS subtraject gemist wordt of dat de zorgactiviteit niet gekoppeld is aan het juiste subtraject.

Regelgeving / beleid
2020
Voor ATLS traumaopvang wordt de volgende verrichtingscode gehanteerd:

Verrichting ATLS-traumaopvang (039676) – diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties onder verantwoordelijkheid van een ATLS gecertificeerd medisch specialist. Daarvoor zijn voor heelkunde en orthopedie de onderstaande diagnosecodes beschikbaar:

 • 610 van heelkunde en 4110 van orthopedie: ATLS-traumaopvang ISS < 16
 • 611 van heelkunde en 4111 van orthopedie: ATLS-traumaopvang ISS ≥ 16

Voor de juiste keuze van een diagnose bij ATLS-traumaopvang is de wereldwijd gehanteerde Injury Severity Score (ISS) van belang. Vermeld daarom deze score in de verslaglegging. Naast de verrichtingscode voor ATLS traumaopvang en de diagnosecode zijn er aanvullende eisen gesteld om een geldig zorgproduct te kunnen afleiden. Daarnaast is nog ten minstens vereist:

 • Tenminste 1 Hb-bepaling (070702)
 • Radiologisch onderzoek (radiologische foto of CT-scan) van de wervelkolom, bekken, thorax, hersenen of schedel.

Als na de screening blijkt dat er sprake is van letsel, dan mag de behandeling van die letsels apart gedeclareerd worden in een parallel zorgtraject. Let er hierbij op dat beide trajecten voldoen aan de voorwaarden voor het registreren van een parallel zorgproduct. (Deze voorwaarden staan in paragraaf 2.5 van dit handboek beschreven)

2020: DOT-handleiding SEH-artsen p. 15

Bij de volgende diagnosen kan een parallel zorgtraject geopend worden:

 • Diagnosen die vastgesteld worden tijdens het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS, welke beschreven wordt met de diagnosen `ATLS-opvang trauma ISS <16' en `ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16'. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening.

2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 4d

2021
Voor ATLS traumaopvang wordt de volgende verrichtingscode gehanteerd:

Verrichting ATLS-traumaopvang (039676) – diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties onder verantwoordelijkheid van een ATLS gecertificeerd medisch specialist. Daarvoor zijn voor heelkunde en orthopedie de onderstaande diagnosecodes beschikbaar:

 • 610 van heelkunde en 4110 van orthopedie: ATLS-traumaopvang ISS < 16
 • 611 van heelkunde en 4111 van orthopedie: ATLS-traumaopvang ISS ≥ 16

Voor de juiste keuze van een diagnose bij ATLS-traumaopvang is de wereldwijd gehanteerde Injury Severity Score (ISS) van belang. Vermeld daarom deze score in de verslaglegging. Naast de verrichtingscode voor ATLS traumaopvang en de diagnosecode zijn er aanvullende eisen gesteld om een geldig zorgproduct te kunnen afleiden. Daarnaast is nog ten minstens vereist:

 • Tenminste 1 Hb-bepaling (070702)
 • Radiologisch onderzoek (radiologische foto of CT-scan) van de wervelkolom, bekken, thorax, hersenen of schedel.

Als na de screening blijkt dat er sprake is van letsel, dan mag de behandeling van die letsels apart gedeclareerd worden in een parallel zorgtraject. Let er hierbij op dat beide trajecten voldoen aan de voorwaarden voor het registreren van een parallel zorgproduct. (Deze voorwaarden staan in paragraaf 2.5 van dit handboek beschreven)

2020: DOT-handleiding SEH-artsen p. 15

Bij de volgende diagnosen kan een parallel zorgtraject geopend worden:

 • Diagnosen die vastgesteld worden tijdens het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS, welke beschreven wordt met de diagnosen `ATLS-opvang trauma ISS <16' en `ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16'. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening.

2021: NR/REG-2103a art. 5 lid 4d

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Deze norm werkt samen met 'Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit ATLS (N4067)'. Indien registratie nog niet volledig is, zal de actie doorstromen in norm N4067.
 2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om de eis van koppeling in stap 2 van de programmeerbare norm los te laten. In plaats daarvan wordt gekeken of er een subtraject met een ATLS diagnose aanwezig is op de verrichtingsdatum van de zorgactiviteit ATLS-traumaopvang (039676).
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om alleen de ATLS zorgactiviteit mee te nemen in stap 1 van de programmeerbare norm. Default worden acties gesignaleerd wanneer minimaal ATLS zorgactiviteit én beeldvorming aanwezig is.
 4. Voor het bepalen van de impact indien er nog geen ATLS subtraject aanwezig is, zal er gekeken worden naar de minst zware DBC diagnose (610/4110). Deze keuze is gebaseerd op het gemiddeld aantal geregistreerde diagnosen binnen ons netwerk. Daarom verwachten we dat bij de afwezigheid van HB dit er in veel gevallen op zal wijzen dat de HB (nog) niet geregistreerd is en een minder zware diagnose van toepassing is. Deze keuze kan leiden tot een onderschatting van de daadwerkelijke impact.
 5. Om te bepalen welke beeldvorming zorgactiviteit meegenomen moet worden in de impactbepaling, word in eerste instantie gekeken naar of het aanvragend specialisme van de zorgactiviteit of bijbehorende subtraject overeenkomt met de uitvoerder van de ATLS zorgactiviteit. Indien dit niet bepaald kan worden, zal een beeldvorming zorgactiviteit (uit de set gedefinieerde zorgactiviteiten) meegenomen worden ongeacht het specialisme.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Subtrajecten - Openen ATLS subtraject op basis van een geregistreerde zorgactiviteit 'ATLS-traumaopvang' (N4070)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten 'ATLS-traumaopvang' (039676) inclusief beeldvormende zorgactiviteit

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteiten zijn niet gekoppeld aan een ATLS-subtraject met chirurg (diagnose 610 of 611) of orthopeed (diagnose 4110 of 4111)

Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Openen subtraject met de ATLS diagnose voor de ATLS-gecertificeerd medisch specialist van de ATLS zorgactiviteit.

Berekening financiële impact

Er is een subtraject aanwezig
Het waardeverschil van het subtraject na het toevoegen van de gemiste ATLS zorgactiviteit inclusief de beeldvorming én indien van toepassing HB wordt getoond als financiële impact. Het aanwezige subtraject wordt alleen geselecteerd voor de impactberekening wanneer het uitvoerend specialisme chirurgie is en het subtraject diagnose 610/611 heeft of wanneer het uitvoerend specialisme orthopedie is en het subtraject diagnose 4110/4111 heeft.

Er is geen subtraject aanwezig
De waarde van het nieuwe subtraject wordt getoond als financiële impact. Om de waarde te berekenen wordt het openen van een subtraject met diagnose 610 of 4110 (afhankelijk van het uitvoerende specialisme van de gesignaleerde zorgactiviteit(en)) inclusief de ATLS-zorgactiviteit, beeldvorming en HB gesimuleerd.


ValueCareLogo2.png