Subtrajecten – Openen regulier subtraject (zorgtype 11) op basis van ICC (N4315)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4315
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Circa 300 gecertificeerde controles - Volledigheid - ICC subtrajecten (R06816)

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer, naast een ICC subtraject, zorgactiviteiten zijn geregistreerd onder het specialisme van de ICC. Dit duidt op een zelfstandige behandeling en dit subtraject mag omgezet worden naar regulier subtraject, dit moet door, of uit naam van de specialist (hoofdbehandelaar worden gedaan) conform de landelijke registratieregels.  

Regelgeving / beleid
2017
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-behandeldagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Wanneer na een icc de behandeling van de patiënt wordt overgenomen (of resulteert in een medebehandeling), mag geen (icc) zorg/subtraject worden geopend. Het zorgtype van het subtraject moet worden omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

2017: NR/REG-1732 art. 7 lid 1 en 3


Medebehandeling (190017)
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-behandeldagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit kan per consult in het kader van medebehandeling worden vastgelegd.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 45

2018
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Wanneer na een icc de behandeling van de patiënt wordt overgenomen (of resulteert in een medebehandeling), mag geen (icc) zorg/subtraject worden geopend. Het zorgtype van het subtraject moet worden omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

2018: NR/REG-1816 art. 7 lid 1 en 3


Medebehandeling (190017)
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit kan per consult in het kader van medebehandeling worden vastgelegd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 48

2019
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Wanneer na een icc de behandeling van de patiënt wordt overgenomen of resulteert in een medebehandeling, wordt geen (icc) zorg/subtraject geopend. Het zorgtype van het subtraject wordt omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

2019: NR/REG-1907a art. 7 lid 1 en 3


Medebehandeling (190017)
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit wordt per consult in het kader van medebehandeling vastgelegd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 20

2020
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Wanneer na een icc de behandeling van de patiënt wordt overgenomen of resulteert in een medebehandeling, wordt geen (icc) zorg/subtraject geopend. Het zorgtype van het subtraject wordt omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

2020: NR/REG-2001a art. 7 lid 1 en 3


Medebehandeling (190017)
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit wordt per consult in het kader van medebehandeling vastgelegd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 20

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Medebehandeling wordt gedefinieerd als zorgactiviteit met zorgprofielklasse 5, 6, 13, 14, 15, 16, 20, 21 & 22. (MSZ 2016 pagina 32)
 2. Wanneer tijdens een ICC subtraject zorgactiviteiten met zorgprofielklasse 1,2 of 3 (met uitzondering van zorgactiviteit 190009, 190854 of 190017) zijn geregistreerd, is de verwachting dat de patiënt ook behandeld wordt voor een apart zorgvraag bij een ander specialisme. Hiervoor mag dan op dat moment een ZT11 geopend had moeten worden, behalve wanneer deze zorgactiviteiten geregistreerd zijn tijdens de opname van een ander specialisme, omdat dit onrechtmatig is.
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ingesteld worden dat op bepaalde zorgactiviteiten niet gesignaleerd zal worden.
 4. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om zorgprofielklassen uit te sluiten. Standaard is deze niet gevuld.
 5. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ingesteld worden dat medebehandelingen (190017) meegenomen worden als grond om een ZT13 om te zetten in een ZT11. Default staat deze parameter op NEE.
 6. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan ingesteld worden of de ZA voor het uitvoerend specialisme binnen de geregistreerde ZT13 DBC valt. Default staat deze parameter op NEE.
 7. Wanneer er reeds een ZT11 of ZT21 is geregistreerd voor dezelfde patiënt met hetzelfde uitvoerend specialisme, is de verwachting dat de zorgactiviteit hieraan gekoppeld zal worden. Deze acties hoeven niet gesignaleerd te worden binnen deze norm, eventueel zwevende verrichtingen worden via de norm Niet gekoppelde, typerende verrichting binnen looptijd van subtraject (N4400) gesignaleerd. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om in te stellen om wel te signaleren als er een reguliere DBC voor hetzelfde specialisme aanwezig is. Er wordt dan alleen gesignaleerd wanneer de verrichting gekoppeld is aan de ICC-DBC. Default staat deze op NEE.
 8. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om bepaalde specialismen uit te sluiten van signalering. Standaard worden er geen specialismen uitgesloten.
 9. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen er extra landelijke zorgactiviteiten toegevoegd worden die een ZT11 of ZT21 rechtvaardigen. 
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Subtrajecten – Openen regulier subtraject (zorgtype 11) op basis van ICC (N4315)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle ICC subtrajecten (zorgtype 13)

Blauwepijl.png

Blauwepijl.png

2a) Zorgactiviteiten polikliniekbezoek, dagverpleging en/ of verpleegdagen die een regulier subtraject rechtvaardigen (ZPK 1, 2, 3, behalve zorgactiviteit 190009, 190854 of 190017) tijdens de looptijd van het ICC subtraject bij hetzelfde uitvoerend specialisme

2b) Zorgactiviteiten voor behandeling die een regulier subtraject rechtvaardigen (ZPK 5, 6, 13, 14, 15, 16, 20, 21 & 22, tarieftype 16, 17 en 190017) tijdens de looptijd van het ICC subtraject bij hetzelfde uitvoerend specialisme
Blauwepijl.png

Blauwepijl.png

3a) Op dezelfde kalenderdag is géén klinische opname van een ander uitvoerend specialisme waarbij één of meer verpleegdagen en/of IC behandeldagen of verblijfsdagen GGZ op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd
EN
géén ZT11 of ZT21 voor dezelfde patiënt en hetzelfde uitvoerend specialisme


3b) Op dezelfde kalenderdag is géén ZT11 of ZT21 voor dezelfde patiënt en hetzelfde uitvoerend specialisme


Logica: 1 en (2 of 3)
Te nemen actie

Wijzig het ICC subtraject (zorgtype 13) naar een regulier subtraject (zorgtype 11).

Berekening financiële impact

Het waardeverschil tussen het gesignaleerde subtraject en een nieuw subtraject wordt getoond als financiële impact. Om het nieuwe subtraject te simuleren wordt de meest gebruikte diagnose voor specialisme X gebruikt. Vervolgens worden de gesignaleerde zorgactiviteiten inclusief het nieuwe subtraject en het oude ICC subtraject gegrouperd om zo het waardeverschil te berekenen. 


ValueCareLogo2.png