Subtraject zonder verpleegdag met operatieve zorgactiviteit binnen 42 dagen gesloten (N0785)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0785
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

 1. DOT Controle Regels 2017 - D.D.A.99.13 Duur niet-klinisch operatief Zorgproduct
 2. DOT Controle Regels 2016 - D.D.A.99.13 Duur niet-klinisch operatief Zorgproduct
 3. DOT Controle Regels 2015 - D.D.A.99.13 Duur niet-klinisch operatief Zorgproduct
 4. DOT Controle Regels 2014 - D.D.A.99.13 Duur niet-klinisch Zorgproduct

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting

Subtraject zonder verpleegdag met operatieve zorgactiviteit mag niet binnen 42 dagen gesloten worden.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met operatieve ingrepen, met ZT11 en ZT21:
 • Op de 42e dag na de datum dat de operatieve ingreep heeft plaatsgevonden.
 • Wanneer binnen deze 42 dagen de patiënt opnieuw een operatieve ingreep ondergaat dan wordt afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste ingreep.

2015: NR/CU-260 art. 10.1b

2014: NR/CU-257 art. 10.1b

2013: NR/CU-228 art. 8.1b

2016
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met operatieve ingrepen, met ZT11 en ZT21:
 • Een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met operatieve ingrepen, met ZT11 of ZT21 wordt gesloten op de 42e dag na de datum waarop de operatieve ingreep heeft plaatsgevonden.
 • Wanneer binnen deze 42 dagen de patiënt opnieuw een operatieve ingreep ondergaat dan wordt het subtraject afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste ingreep.
 • Indien het subtraject na 120 dagen nog open staat, wordt het op de 120e dag gesloten. Eventueel kan op de volgende dag een volgend subtraject worden geopend.

2016: NR/CU-266 art. 18

2017
Algemene afsluitregels bij een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met operatieve ingrepen, met ZT11 en ZT21:
 • Een niet-klinisch subtraject (dagverpleging of polikliniek) met operatieve ingrepen, met ZT11 of ZT21 wordt gesloten op de 42e dag na de datum waarop de operatieve ingreep heeft plaatsgevonden.
 • Wanneer binnen deze 42 dagen de patiënt opnieuw een operatieve ingreep ondergaat dan wordt het subtraject afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste ingreep.
 • Indien het subtraject na 120 dagen nog open staat, wordt het op de 120e dag gesloten. Eventueel kan op de volgende dag een volgend subtraject worden geopend.

2017: NR/REG-1732 art. 18

Interpretaties

In deze norm worden de volgende afsluitredenen meegenomen: 2,22,29,36,37,38,41,42,43,44,50,52,53,56,58,60,62,64,66,68,70,74,77,78,79,90,91. Indien het subtraject voldoet aan de criteria en is afgesloten volgens de hierboven genoemde afsluitredenen, wordt ervan uitgegaan dat dit terechte registratie betreft. Voor inhoudelijke specificaties omtrent de afsluitredenen, zie de afsluitreden tabel of het registratie addendum.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Subtraject zonder verpleegdag met operatieve zorgactiviteit binnen 42 dagen gesloten (N0785)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle subtrajecten met ZT11 en ZT21

Blauwepijl.png


2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar


Blauwepijl.png

3) Er is geen verpleegdag gekoppeld aan het subtraject

Blauwepijl.png

4) Er is wel een operatieve zorgactiviteit gekoppeld aan het subtraject

Blauwepijl.png

5) Subtraject is binnen 42 dagen gesloten na datum van laatste OK En patiënt is niet overleden gedurende het subtraject

Blauwepijl.png

6) Subtraject voldoet niet aan genoemde afsluitredenen

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6

Te nemen actie

Verwijder de eventueel onterecht geopende vervolgsubtrajecten en koppel deze zorgactiviteiten aan het eerste subtraject

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata


ValueCareLogo2.png