Subtraject voor chronische zorg met hemodyalyse binnen 7 dagen gesloten (N0708)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0708
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.D.A.99.17 Duur hemodialyse
  2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.99.17 Duur hemodialyse
  3. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.D.A.99.17 Duur hemodialyse
  4. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.D.A.99.17 Duur hemodialyse

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting

Subtrajecten chronische zorg met hemodialyse mogen niet binnen 7 dagen gesloten worden (1.0000.3). Dit is een uitzondering op N0127.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Chronische zorg met hemodialyse wordt afgesloten telkens na een periode van zeven dagen. Het zorgprofiel bevat tenminste 1 van de zorgactiviteiten voor hemodialyse (1.0000.3). 

Voor chronische dialyse wordt een apart zorgtraject geopend (zo nodig parallel aan de aandoening waarvoor de dialyse wordt gegeven) (1.0000.3). Een zorgactiviteit voor dialyse mag maar eenmaal per dialyse worden geregistreerd. Deze zorgactiviteit wordt gekoppeld aanhet zorgtraject waarvoor de dialyse wordt uitgevoerd. Indien de patiënt tijdelijk dialyseert in een andere instelling dan de instelling waar de patiënt regulier in behandeling is, mogen beide instellingen een eigen zorgtraject registreren.

2015: NR/CU-260 art. 10.2c

2014: NR/CU-257 art. 10.2c

2013: NR/CU-228 art 8.2c

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.D.A.99.17

2016
Chronische zorg met hemodialyse wordt afgesloten telkens na een periode van zeven dagen. Het zorgprofiel bevat tenminste 1 van de zorgactiviteiten voor hemodialyse (1.0000.3). 

Voor chronische dialyse wordt een apart zorgtraject geopend (zo nodig parallel aan de aandoening waarvoor de dialyse wordt gegeven) (1.0000.3). Een zorgactiviteit voor dialyse mag maar eenmaal per dialyse worden geregistreerd. Deze zorgactiviteit wordt gekoppeld aanhet zorgtraject waarvoor de dialyse wordt uitgevoerd. Indien de patiënt tijdelijk dialyseert in een andere instelling dan de instelling waar de patiënt regulier in behandeling is, mogen beide instellingen een eigen zorgtraject registreren.

2016: NR/CU-266 art 19.3

2017
Chronische zorg met hemodialyse wordt afgesloten telkens na een periode van zeven dagen. Het zorgprofiel bevat tenminste 1 van de zorgactiviteiten voor hemodialyse (1.0000.3). 

Voor chronische dialyse wordt een apart zorgtraject geopend (zo nodig parallel aan de aandoening waarvoor de dialyse wordt gegeven) (1.0000.3). Een zorgactiviteit voor dialyse mag maar eenmaal per dialyse worden geregistreerd. Deze zorgactiviteit wordt gekoppeld aanhet zorgtraject waarvoor de dialyse wordt uitgevoerd. Indien de patiënt tijdelijk dialyseert in een andere instelling dan de instelling waar de patiënt regulier in behandeling is, mogen beide instellingen een eigen zorgtraject registreren.

2017: NR/REG-1732 art 19.3

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Subtraject voor chronische zorg met hemodyalyse binnen 7 dagen gesloten (N0708)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle subtrajecten met ZT11 en ZT21

(met diagnose 331, 332, 336, 339, 4006 uit sluitregel 1.0000.3)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar


3) Met tenminste 1 ZA chronische hemodialyse: ZA 192048, 192049, 192051, 192052, 192053, 192054, 192055, 192056, 192058, 192059, 192061, 192062, 192063, 192064, 192065, 192066, 192067, 192068, 192069, 192070
4) Subtraject is binnen 7 dagen gesloten En patiënt is niet overleden gedurende het subtraject

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata


ValueCareLogo2.png