Subtraject met verpleegdagen binnen 42 dagen gesloten (N0054)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0054
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Subtrajecten - Openen en sluiten (R06412)

Handboek DOT Controleregels

 1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct
 2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct
 3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct
 4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct
 5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct
 6. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct
 7. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct
 8. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct
Samenvatting

Subtraject met verpleegdagen mag niet binnen 42 dagen gesloten worden.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Algemene afsluitregels bij een klinisch subtraject met ZT11 en ZT21:
 • Op de 42e dag na ontslagdatum [De ontslagdatum is de datum dat de laatste verpleegdag of IC-behandeldag is geregistreerd]
 • Wanneer binnen deze 42-dagen periode na (de laatste) ontslagdatum nog een dagverpleging (1 of meer) of operatieve ingreep (1 of meer) plaatsvindt, dan wordt toch afgesloten op de 42e dag na ontslag uit de kliniek.
 • Wanneer binnen deze 42-dagen periode een klinische (her) opname plaatsvindt dan wordt afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname.

2015: NR/CU-260 art. 10.1a

2014: NR/CU-257 art. 10.1a

2013: NR/CU-228 art. 8.1

2016
Algemene afsluitregels bij een klinisch subtraject met ZT11 en ZT21:
 • Een klinisch subtraject met een ZT11 of 21(initiële of vervolgbehandeling) wordt gesloten op de 42e dag na ontslagdatum.
 • Wanneer binnen deze 42-dagen periode een klinische (her)opname plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname.
 • Wanneer binnen deze 42-dagen periode nog een dagverpleging (1 of meer) of operatieve ingreep (1 of meer) plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt het subtraject toch afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinisch opname.
 • Indien een subtraject na 120 dagen na opening nog niet gesloten is, wordt het op de 120e dag gesloten. Eventueel kan op de volgende dag een volgend subtraject worden geopend.

2016: NR/CU-266 art. 17

2017
Sluiten klinisch subtraject met ZT11 of ZT21
 1. Een klinisch subtraject met een ZT11 of 21(initiële of vervolgbehandeling) wordt gesloten op de 42e dag na ontslagdatum.
 2. Wanneer binnen deze 42-dagen periode een klinische (her)opname plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname.
 3. Wanneer binnen deze 42-dagen periode nog een dagverpleging (1 of meer) of operatieve ingreep (1 of meer) plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt het subtraject toch afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinisch opname.
 4. Indien een subtraject na 120 dagen na opening nog niet gesloten is, wordt het op de 120e dag gesloten. Eventueel kan op de volgende dag een volgend subtraject worden geopend.

2017: NR/REG-1732 art. 17

2018
Sluiten klinisch subtraject met ZT11 of ZT21
 1. Een klinisch subtraject met een ZT11 of 21(initiële of vervolgbehandeling) wordt gesloten op de 42e dag na ontslagdatum.
 2. Wanneer binnen deze 42-dagen periode een klinische (her)opname plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname.
 3. Wanneer binnen deze 42-dagen periode nog een dagverpleging (1 of meer) of operatieve ingreep (1 of meer) plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt het subtraject toch afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinisch opname.
 4. Indien een subtraject na 120 dagen na opening nog niet gesloten is, wordt het op de 120e dag gesloten. Eventueel kan op de volgende dag een volgend subtraject worden geopend.

2018: NR/REG-1816 art. 17

2019
Sluiten klinisch subtraject met ZT11 of ZT21
 1. Een klinisch subtraject met een ZT11 of 21(initiële of vervolgbehandeling) wordt gesloten op de 42e dag na ontslagdatum.
 2. Wanneer binnen deze 42-dagen periode een klinische (her)opname plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname.
 3. Wanneer binnen deze 42-dagen periode nog een dagverpleging (1 of meer) of operatieve ingreep (1 of meer) plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt het subtraject toch afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinisch opname.
 4. Indien een subtraject na 120 dagen na opening nog niet gesloten is, wordt het op de 120e dag gesloten. Eventueel kan op de volgende dag een volgend subtraject worden geopend.

2019: NR/REG-1907a art. 17

2020
Sluiten klinisch subtraject met ZT11 of ZT21
 1. Een klinisch subtraject met een ZT11 of 21 (initiële of vervolgbehandeling) wordt gesloten op de 42e dag na ontslagdatum.
 2. Wanneer binnen deze 42-dagen periode een klinische (her)opname plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname. 
 3. Wanneer binnen deze 42-dagen periode nog een dagverpleging (1 of meer) of operatieve ingreep (1 of meer) plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt het subtraject toch afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinisch opname.
 4. Indien een subtraject na 120 dagen na opening nog niet gesloten is, wordt het op de 120e dag gesloten. Eventueel kan op de volgende dag een volgend subtraject worden geopend.

2020: NR/REG-2001a art. 17

2021
Sluiten klinisch subtraject met ZT11 of ZT21
 1. Een klinisch subtraject met een ZT11 of 21 (initiële of vervolgbehandeling) wordt gesloten op de 42e dag na ontslagdatum.
 2. Wanneer binnen deze 42-dagen periode een klinische (her) opname plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname.
 3. Wanneer binnen deze 42-dagen periode nog een dagverpleging (1 of meer) of operatieve ingreep (1 of= meer) plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt het subtraject toch afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinisch opname.
 4. Indien een subtraject na 120 dagen na opening nog niet gesloten is, wordt het op de 120e dag gesloten.
  Eventueel kan op de volgende dag een volgend subtraject worden geopend.

2021: NR/REG-2103a art. 17

2022
Sluiten klinisch subtraject met ZT11 of ZT21
 1. Een klinisch subtraject met een ZT11 of 21 (initiële of vervolgbehandeling) wordt gesloten op de 42e dag na ontslagdatum.
 2. Wanneer binnen deze 42-dagen periode een klinische (her) opname plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname.
 3. Wanneer binnen deze 42-dagen periode nog een dagverpleging (1 of meer) of operatieve ingreep (1 of meer) plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt het subtraject toch afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinisch opname.
 4. Indien een subtraject na 120 dagen na opening nog niet gesloten is, wordt het op de 120e dag gesloten. Eventueel kan op de volgende dag een volgend subtraject worden geopend.

2022: NR/REG-2207 art. 17

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. In deze norm worden de volgende afsluitredenen meegenomen: 02,12,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,66,68,70,74,77,78,79,80,82,84,86,90, 91. Indien het subtraject voldoet aan de criteria en is afgesloten volgens de hierboven genoemde afsluitredenen, wordt ervan uitgegaan dat dit terechte registratie betreft. Voor inhoudelijke specificaties omtrent de afsluitredenen, zie de afsluitreden tabel of het registratie addendum.
 2. Er wordt rekening gehouden dat de laatste zorgactiviteit + 42 dagen eerder ligt dan de maximale looptijd van de DBC (120 dagen).
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Subtraject met verpleegdagen binnen 42 dagen gesloten (N0054)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle subtrajecten ZT11 en ZT21

Blauwepijl.png


2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar


Blauwepijl.png

3) Er is minimaal één verpleegdag gekoppeld aan het subtraject

Blauwepijl.png

4) Subtraject is binnen 42 dagen na laatste verpleegdag gesloten En patiënt is niet
overleden gedurende het subtraject


Blauwepijl.png

5) Subtraject voldoet niet aan genoemde afsluitredenen

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata


ValueCareLogo2.png