Subtraject kinderoncologische behandeling met SKION stratificatie binnen 365 dagen gesloten (N0424)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Referentienummer: N0424

Behoort tot Normenkader

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.D.A.16.68 Duur kinderoncologische behandelingen
  2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.16.68 Duur kinderoncologische behandelingen

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten

Vervallen ziekenhuis controles

  1. Vervallen ziekenhuis controles - Vervallen 2015

Samenvatting

Subtraject kinderoncologische behandeling met SKION stratificatie mogen niet binnen 365 dagen gesloten worden (1.0316.2)  Dit is een uitzondering op N0127.

Regelgeving / beleid

De looptijd van kinderoncologische subtrajecten in een centrum voor Kindergeneeskunde Oncologische behandeling met SKION stratificatie is altijd 365 dagen (1.0316.2). Zie voor kindergeneeskunde ook de overige uitzonderingen in dit artikellid.

2015: NR/CU-260 art 10.2a

2014: NR/CU-257 art 10.2i

2013: NR/CU-228 art 8.2i

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014. D.D.A.16.68

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Subtraject kinderoncologische behandeling met SKION stratificatie binnen 365 dagen gesloten (N0424)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten kinderoncologische behandeling met SKION stratificatie

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar voor 2015

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar voor 2015


Blauwepijl.png
3) Er is geen verpleegdag gekoppeld aan het subtraject
Blauwepijl.png
4) Er is geen operatieve zorgactiviteit gekoppeld aan het subtraject
Blauwepijl.png
5) Subtraject is binnen 365 dagen gesloten En patiënt is niet overleden gedurende het subtraject

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata


ValueCareLogo2.png