Subtraject kinderoncologische behandeling met SKION stratificatie binnen 120 dagen gesloten (N0050)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0050
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.16.68.01 Duur kinderoncologische behandelingen
  2. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.D.A.16.68.01 Duur kinderoncologische behandelingen
  3. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.D.A.16.68.01 Duur kinderoncologische behandelingen

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting

Subtraject kinderoncologische behandeling met SKION stratificatie mogen niet binnen 120 dagen gesloten worden (1.0316.2)  Dit is een uitzondering op N0127.

Regelgeving / beleid
2015
10.2 Van de in NR/CU-257 artikel 10.1 vermelde algemene afsluitregels mag uitsluitend worden afgeweken indien zich één of meer van de in dit artikellid opgesomde uitzonderingen voordoen. Dan geldt de genoemde afsluitingsregel [Het nummer achter de uitzonderingregel correspondeert met het registratieaddendum van DBC-Onderhoud]: 10.2i. De looptijd van kinderoncologische subtrajecten in een centrum voor Kindergeneeskunde Oncologische behandeling met SKION stratificatie is altijd 365 dagen (1.0316.2). Zie voor kindergeneeskunde ook de overige uitzonderingen in dit artikellid.

2015: NR/CU-260 Art.10.2a

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.D.A.16.68

2016
Van de in NR/CU-266 artikel 17 en 18 vermelde algemene afsluitregels mag uitsluitend worden afgeweken indien zich één of meer van de in dit artikellid opgesomde uitzonderingen voordoen. Dan geldt de genoemde afsluitingsregel [Het nummer achter de uitzonderingregel correspondeert met het registratieaddendum van DBC-Onderhoud]. De looptijd van kinderoncologische subtrajecten in een centrum voor Kindergeneeskunde Oncologische behandeling met SKION stratificatie is altijd 365 dagen (1.0316.2). Zie voor kindergeneeskunde ook de overige uitzonderingen in dit artikellid.

2016: NR/CU-266 art. 19.1

2017
Van de in NR/REG-1732 artikel 17 en 18 vermelde algemene afsluitregels mag uitsluitend worden afgeweken indien zich één of meer van de in dit artikellid opgesomde uitzonderingen voordoen. Dan geldt de genoemde afsluitingsregel [Het nummer achter de uitzonderingregel correspondeert met het registratieaddendum van DBC-Onderhoud]. De looptijd van kinderoncologische subtrajecten in een centrum voor Kindergeneeskunde Oncologische behandeling met SKION stratificatie is altijd 120 dagen (1.0000.11). Zie voor kindergeneeskunde ook de overige uitzonderingen in dit artikellid.

2017: NR/REG-1732 art. 19.1

Interpretaties

De looptijd van kinderoncologische subtrajecten in een centrum met SKION stratificatie is altijd 120 dagen. Conform registratieregels wordt bij SKION gekeken naar alle diagnosen en zorgactiviteiten die vallen onder sluitregel 1.0316.2 (t/m 2016) en sluitregel 1.0000.11 (vanaf 2017).

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Subtraject kinderoncologische behandeling met SKION stratificatie binnen 120 dagen gesloten (N0050)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten kinderoncologische behandeling met SKION stratificatie

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
na 2014 of zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt
in controlejaar of Handreikingsjaar na 2014

Blauwepijl.png
3) Subtraject is binnen 120 dagen gesloten En patiënt is
niet overleden gedurende het subtraject

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata


ValueCareLogo2.png