Subtraject kinderneurologie met parallel subtraject zelfde zorgproductgroep (N0726)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0726
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Parallelliteit (I) (R06424)

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling
  2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling
  3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling
  4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling
  5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling
  6. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling
  7. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling
  8. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling
Samenvatting

Een subtraject kinderneurologie mag niet parallel gedeclareerd worden aan een subtraject uit dezelfde zorgproductgroep.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Wanneer een kinderarts en een neuroloog tezamen een epilepsie behandeling (zorgproductgroep 69899) uitvoeren, dan kan hiervoor één DBC-zorgproduct uit de zorgproductgroep 69899 worden gedeclareerd.

2015: NR/CU-260 art 14.11

2014: NR/CU-257 art 15.9

2013: NR/CU-228 art 14.9

2016
Wanneer een kinderarts en een neuroloog samen een epilepsie behandeling (zorgproductgroep 69899) of een kinderneurologische behandeling (zorgproductgroep 991630) uitvoeren, dan kan hiervoor één DBC-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

2016: NR/CU-266 art 32.10

2017
Wanneer een kinderarts en een neuroloog samen een epilepsie behandeling (zorgproductgroep 69899) of een kinderneurologische behandeling (zorgproductgroep 991630) uitvoeren, dan kan hiervoor één dbc-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

2017: NR/REG-1732 art. 33.10

2018
Wanneer een kinderarts en een neuroloog beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van epilepsie (zorgproductgroep 69899) of van eenzelfde zorgvraag voor kinderneurologie (zorgproductgroep 991630), dan kan hiervoor één DBC-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

2018: NR/REG-1816 art. 33 lid 10

2019
Wanneer een kinderarts en een neuroloog beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van epilepsie (dbc-zorgproductgroep 069899) of van eenzelfde zorgvraag voor kinderneurologie (dbc-zorgproductgroep 991630), dan mag hiervoor één dbc-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

2019: NR/REG-1907a art. 33 lid 10

2020
Wanneer een kinderarts en een neuroloog beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van epilepsie (dbc-zorgproductgroep 069899) of van eenzelfde zorgvraag voor kinderneurologie (dbc-zorgproductgroep 991630), dan mag hiervoor één dbc-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

2020: NR/REG-2001a art. 33 lid 10

2021
Wanneer een kinderarts en een neuroloog beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van epilepsie (dbc-zorgproductgroep 069899) of van eenzelfde zorgvraag voor kinderneurologie (dbc-zorgproductgroep 991630), dan mag hiervoor één dbc-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

2021: NR/REG-2103a art. 33 lid 10

2022
Wanneer een kinderarts en een neuroloog beiden een deel van de diagnostiek en/of behandeling uitvoeren van epilepsie (dbc-zorgproductgroep 069899) of van eenzelfde zorgvraag voor kinderneurologie (dbc-zorgproductgroep 991630), dan mag hiervoor één dbc-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

2022: NR/REG-2207 art. 33 lid 10

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Subtraject kinderneurologie met parallel subtraject zelfde zorgproductgroep (N0726)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten uit zorgproductgroep 69899 epilepsie behandeling of uit zorgproductgroep 991630 kinderneurologische behandeling

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten
wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is parallel aan een 69899, nog een subtraject uit zorgproductgroep 69899 epilepsie behandeling aanwezig. Of er is parallel aan een 991630, nog een subtraject uit zorgproductgroep 991630 kinderneurologische behandeling aanwezig.

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt vanuit gegaan dat het tweede geopende subtraject onterecht is. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen verrichtingen


ValueCareLogo2.png