Subtraject heeft gekoppelde verpleegdagen maar leidt niet klinisch af (N4050)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4050
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - Kliniek
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer het registreren van verpleegdagen niet leidt tot een klinisch zorgproduct én de waarde van het desbetreffende zorgproduct onder een bepaald bedrag ligt. Dit kan erop duiden dat de verpleegdagen niet bij de gekoppelde DBC horen en overgehangen dienen te worden naar een andere (eventuele nieuwe) DBC.

Regelgeving / beleid
2017
Verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902)
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 13


Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode moeten de verpleegdagen aan één subtraject worden gekoppeld. Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, kunnen de opvolgende verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.

2017: NR/REG-1732 art. 5a lid 1 toelichting

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 11 lid 8

2018
Verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902)
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. De voorwaarde `overnachting' geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 15

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode moeten de verpleegdagen aan één subtraject worden gekoppeld. Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, kunnen de opvolgende verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de `nieuwe' hoofdbehandelaar.

2018: NR/REG-1816 art. 5a lid 1 toelichting


Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 11 lid 8

2019
Verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902)
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op dag van opname, of bij overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 29

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode worden de verpleegdagen aan één subtraject gekoppeld. Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, worden de opvolgende verpleegdagen gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.

2019: NR/REG-1907a art. 5a lid 1 toelichting

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 11 lid 8

2020
Verpleegdag (190200, 190218, 194804 en 231902)
Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging (welke minimaal één overnachting omvat). Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór 20.00 uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag.
De voorwaarde ‘overnachting’ geldt niet bij:
 • een definitieve overname door een andere instelling op dag van of de dag na opname;   
 • overlijden van de patiënt op dag van of de dag na opname.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 29

Bij parallelliteit (binnen één specialisme) tijdens een klinische periode worden verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie aan één subtraject gekoppeld. Verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie is niet toegestaan. Indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme, worden de opvolgende verpleegdagen en klinische zorgdagen in de thuissituatie gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.

2020: NR/REG-2001a art. 23 lid 7 toelichting

Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen of klinische zorgdagen in de thuissituatie worden geregistreerd. Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag óf een klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 11 lid 8

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. De bepaling of een zorgproduct klinisch is, ligt in de omschrijving van het zorgproduct. We kijken naar zorgproducten die niet de (deel)termen "VPLD", "Verpleegdag", "klin%" en "Polysomnografie" bevatten. Als er "zonder VPLD" of "niet klin%" staat, houden we daar ook rekening mee.
 2. Zorgproducten met de termen "bevall%", "partus", "CPAP", "BIPAP" en "Verloskundig adviesconsult" sluiten we uit. Bij deze zorgproducten doet een verpleegdag niets in de afleiding. Hiermee is ook rekening gehouden in de prijsstelling.
 3. Het is mogelijk om extra termen van zorgproducten toe te voegen die dan ook worden uitgesloten. Dat gebeurt met de volgende parameter: N4050_EXTRA_UITSL_ZP_TERM
 4. Er worden standaard alleen zorgproducten getoond met een tarief van maximaal € 3.000. We nemen aan dat de meeste zorgproducten die klinisch afleiden een hoger tarief hebben. Het is wel mogelijk om het maximum tarief anders in te stellen met de volgende parameter: N4050_MAX_TARIEF.
 5. Er kunnen ziekenhuisspecifiek specialismen uitgesloten worden van signalering door middel van een parameter. Default worden alle specialismen getoond.
 6. Er worden alleen subtrajecten met hard gekoppelde verpleegdagen gesignaleerd op deze norm.
 7. Het kan voorkomen dat de verpleegdagen aan de juiste DBC gekoppeld zijn, maar de DBC alsnog niet afleidt tot een klinisch zorgproduct. Dit komt doordat:
  1. Op een eerder knooppunt in de grouper leidt het product af naar een tak waar niet verder wordt gevraagd naar verpleegdagen (dit komt bijvoorbeeld voor bij kindergeneeskunde en bij enkele oncologische subtrajecten met een begeleidingscode voor dure geneesmiddelen);
  2. Andere (operatieve) zorgactiviteiten zorgen voor een zware afleiding waarbij de aanwezigheid van verpleegdagen niet meer relevant is.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Subtraject heeft gekoppelde verpleegdagen maar leidt niet klinisch af (N4050)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten die volgens de omschrijving niet klinisch kunnen afleiden EN ná de ingestelde begindatum liggen

Blauwepijl.png

2) Subtrajecten bevatten geen productie voor Verloskunde en Gynaecologie met de term "bevall", "partus", of "Verloskundig adviesconsult"

Blauwepijl.png

3) Tarief ligt niet boven ingesteld maximum

Blauwepijl.png

4) Subtrajecten hebben gekoppelde verpleegdagen (190218)

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Controleer de registratie en hang de verpleegdagen om naar het juiste subtraject.

Berekening financiële impact

Indien er een parallel subtraject aanwezig is

We simuleren het omhangen van de verpleegdagen naar het parallelle subtraject. Vervolgens worden beide subtrajecten gegrouperd en wordt het waardeverschil ten opzichte van de voorgaande situatie berekend.

Indien er geen parallel subtraject aanwezig is

We simuleren de gemiddelde waarde van een DBC met de meest voorkomende diagnose voor het betreffende specialisme met daarin de verpleegdagen uit het gesignaleerde subtraject. Voor gynaecologie wordt hierin afgeweken vanwege de afleiding en wordt diagnose Z41 gebruikt.

ValueCareLogo2.png