Subtraject kinderneurologie met parallel subtraject zelfde zorgproductgroep (N0726)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0726
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling
  2. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Parallelliteit
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Parallelliteit
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Parallelliteit
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Parallelliteit
Samenvatting

Een subtraject kinderneurologie mag niet parallel gedeclareerd worden aan een subtraject uit dezelfde zorgproductgroep.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Wanneer een kinderarts en een neuroloog tezamen een epilepsie behandeling (zorgproductgroep 69899) uitvoeren, dan kan hiervoor één DBC-zorgproduct uit de zorgproductgroep 69899 worden gedeclareerd.

2015: NR/CU-260 art 14.11

2014: NR/CU-257 art 15.9

2013: NR/CU-228 art 14.9

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A.99.75

2016
Wanneer een kinderarts en een neuroloog samen een epilepsie behandeling (zorgproductgroep 69899) of een kinderneurologische behandeling (zorgproductgroep 991630) uitvoeren, dan kan hiervoor één DBC-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

2016: NR/CU-266 art 32.10

2017
Wanneer een kinderarts en een neuroloog samen een epilepsie behandeling (zorgproductgroep 69899) of een kinderneurologische behandeling (zorgproductgroep 991630) uitvoeren, dan kan hiervoor één dbc-zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden gedeclareerd.

2017: NR/REG-1732 art. 33.10

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Subtraject kinderneurologie met parallel subtraject zelfde zorgproductgroep (N0726)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) 2014 & 2015: Alle subtrajecten uit zorgproductgroep 69899 epilepsie behandeling

2016: Alle subtrajecten uit zorgproductgroep 69899 epilepsie behandeling of uit zorgproductgroep 991630 kinderneurologische behandeling

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten
wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) 2014 & 2015: Er is een parallel subtrajectuit zorgproductgroep 69899 epilepsie behandeling aanwezig voor het andere specialisme (kindergeneeskunde of neurologie)

2016:Er is parallel aan een 69899, nog een subtrajectuit uit zorgproductgroep 69899 epilepsie behandeling aanwezig. Of er is parallel aan een 991630, nog een subtraject uit zorgproductgroep 991630 kinderneurologische behandeling aanwezig.

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt vanuit gegaan dat het tweede geopende subtraject onterecht is. Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten na verwijderen subtraject en overhevelen verrichtingen


ValueCareLogo2.png