Subtraject chronische zorg met thuisbeademing binnen 30 dagen gesloten (N0551)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0551
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Subtrajecten - Openen en sluiten (R06412)

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2021 - D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing
  2. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing
  3. Handboek DOT Controleregels 2019 - D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing
  4. Handboek DOT Controleregels 2018 - D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing
  5. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing
  6. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing
  7. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing
  8. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing
Samenvatting

Subtrajecten chronische zorg met thuisbeademing mogen niet binnen 30 dagen gesloten worden (1.0000.2). Dit is een uitzondering op N0127.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt telkens na een periode van 30 dagen afgesloten.

Het zorgprofiel bevat tenminste 1 van de zorgactiviteiten voor thuisbeademing. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing

tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing. In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting (1.0000.2).

2015: NR/CU-260 art. 10.2b

2014: NR/CU-257 art. 10.2b

2013: NR/CU-228 art. 8.2b

2016
Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt het subtraject telkens na een periode van 30 dagen afgesloten. Het zorgprofiel bevat tenminste één van de zorgactiviteiten voor thuisbeademing. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing.

In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting (1.0000.2).

2016: NR/CU-266 art. 19.2

2017
Chronische zorg bij thuisbeademing (1.0000.2)

Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt het subtraject telkens na een periode van 30 dagen afgesloten. Het zorgprofiel bevat tenminste één van de zorgactiviteiten voor thuisbeademing. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing. In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting als vermeld in artikel 17 en 18. Voor chronische zorg met thuisbeademing wordt een apart zorgtraject geopend (zo nodig parallel aan de aandoening waarvoor de chronische thuisbeademing wordt gegeven).

2017: NR/REG-1732 art. 19 lid 2

2018
Chronische zorg bij thuisbeademing (1.0000.2)

Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt het subtraject telkens na een periode van 30 dagen afgesloten. Het zorgprofiel bevat tenminste één van de zorgactiviteiten voor thuisbeademing. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing. In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting als vermeld in artikel 17 en 18. Voor chronische zorg met thuisbeademing wordt een apart zorgtraject geopend (zo nodig parallel aan de aandoening waarvoor de chronische thuisbeademing wordt gegeven).

2018: NR/REG-1816 art. 19 lid 2

2019
Chronische zorg bij thuisbeademing (1.0000.2)

Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt het subtraject telkens na een periode van 30 dagen afgesloten. Het zorgprofiel bevat tenminste één van de zorgactiviteiten voor thuisbeademing. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing. In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting als vermeld in artikel 17 en 18. Voor chronische zorg met thuisbeademing wordt een apart zorgtraject geopend (zo nodig parallel aan de aandoening waarvoor de chronische thuisbeademing wordt gegeven).

2019: NR/REG-1907a art. 19 lid 2

2020
Chronische zorg met thuisbeademing (1.0000.2)

Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt het subtraject gesloten op de 30ste dag na opening van het subtraject of op de dag voorafgaand aan de eerste zorgactiviteit voor chronische zorg met thuisbeademing indien er tijdens de eerste 30 dagen van het subtraject geen zorgactiviteit voor chronische zorg met thuisbeademing is geregistreerd. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing. In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting als vermeld in artikel 17 en 18.

2020: NR/REG-2001a art. 19 lid 2

2021
Chronische zorg met thuisbeademing (1.0000.2)

Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt het subtraject gesloten op de 30ste dag na opening van het subtraject of op de dag voorafgaand aan de eerste zorgactiviteit voor chronische zorg met thuisbeademing indien er tijdens de eerste 30 dagen van het subtraject geen zorgactiviteit voor chronische zorg met thuisbeademing is geregistreerd. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing. In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting als vermeld in artikel 17 en 18.

2021: NR/REG-2103a art. 19 lid 2

2022
Chronische zorg met thuisbeademing (1.0000.2)

Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt het subtraject gesloten op de 30ste dag na opening van het subtraject of op de dag voorafgaand aan de eerste zorgactiviteit voor chronische zorg met thuisbeademing indien er tijdens de eerste 30 dagen van het subtraject geen zorgactiviteit voor chronische zorg met thuisbeademing is geregistreerd. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing. In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting als vermeld in artikel 17 en 18.

2022: NR/REG-2207 art. 19 lid 2

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Subtraject chronische zorg met thuisbeademing binnen 30 dagen gesloten (N0551)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle subtrajecten met ZT11 en ZT21 (sluitregel 1.0000.2)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar


Blauwepijl.png
3) Subtraject is binnen 30 dagen gesloten En patiënt is niet overleden gedurende het subtraject

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata


ValueCareLogo2.png