Subtraject chronische zorg met thuisbeademing binnen 30 dagen gesloten (N0551)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0551
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing
  2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing
  3. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing
  4. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting

Subtrajecten chronische zorg met thuisbeademing mogen niet binnen 30 dagen gesloten worden (1.0000.2). Dit is een uitzondering op N0127.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt telkens na een periode van 30 dagen afgesloten.

Het zorgprofiel bevat tenminste 1 van de zorgactiviteiten voor thuisbeademing. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing

tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing. In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting (1.0000.2).

2015: NR/CU-260 art. 10.2b

2014: NR/CU-257 art. 10.2b

2013: NR/CU-228 art. 8.2b

2016
Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt het subtraject telkens na een periode van 30 dagen afgesloten. Het zorgprofiel bevat tenminste één van de zorgactiviteiten voor thuisbeademing. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing.

In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting (1.0000.2).

2016: NR/CU-266 art. 19.2

2017
Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt het subtraject telkens na een periode van 30 dagen afgesloten. Het zorgprofiel bevat tenminste één van de zorgactiviteiten voor thuisbeademing. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing.

In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting (1.0000.2).

2017: NR/REG-1732 art. 19.2

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.


Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Subtraject chronische zorg met thuisbeademing binnen 30 dagen gesloten (N0551)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle subtrajecten met ZT11 en ZT21 (sluitregel 1.0000.2)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar


Blauwepijl.png
3) Subtraject is binnen 30 dagen gesloten En patiënt is niet overleden gedurende het subtraject

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata


ValueCareLogo2.png