Subtraject Revalidatiegeneeskunde binnen 42 dagen gesloten (N0558)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0558
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.D.A.27.69 Duur revalidatiegeneeskunde
  2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.27.69 Duur revalidatiegeneeskunde
  3. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.D.A.27.69 Duur revalidatiegeneeskunde
  4. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.D.A.27.69 Duur revalidatiegeneeskunde

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting

Subtraject Revalidatiegeneeskunde mag niet binnen 42 dagen gesloten worden. Dit is een uitzondering op N0127.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Voor revalidatiegeneeskunde (niet zijnde geriatrische revalidatiezorg) geldt dat subtrajecten worden afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste revalidatiegeneeskundige

zorgactiviteit heeft plaatsgevonden. Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een verrichting plaats vindt gaat de termijn van 42-dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op

de 42e dag na de datum van de laatste verrichting (1.0327.3).

2015: NR/CU-260 art 10.2j

2014: NR/CU-257 art 10.2m

2013: NR/CU-228 art 8.2m

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014. D.D.A.27.69

2016
Voor revalidatiegeneeskunde (niet zijnde geriatrische revalidatiezorg) geldt dat subtrajecten worden afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste revalidatiegeneeskundige zorgactiviteit of zorgactiviteit met zorgprofielklasse 1, 2, 3 of 19 heeft plaatsgevonden. Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een verrichting plaats vindt gaat de termijn van 42-dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste verrichting. (1.0327.3)

2016: NR/CU-266 art. 19.10

2017
Voor revalidatiegeneeskunde (niet zijnde geriatrische revalidatiezorg) geldt dat subtrajecten worden afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste revalidatiegeneeskundige zorgactiviteit of zorgactiviteit met zorgprofielklasse 1, 2, 3 of 19 heeft plaatsgevonden. Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een verrichting plaats vindt gaat de termijn van 42-dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste verrichting. (1.0327.3)

2017: NR/REG-1732 art. 19.10

2018
10. Revalidatiegeneeskunde (1.0327.3)

Voor revalidatiegeneeskunde (niet zijnde geriatrische revalidatiezorg) geldt dat subtrajecten worden afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste revalidatiegeneeskundige zorgactiviteit of zorgactiviteit met zorgprofielklasse 1, 2, 3 of 19 heeft plaatsgevonden. Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een verrichting plaats vindt gaat de termijn van 42-dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste verrichting.

2018: NR/REG-1816 art 19.10

Interpretaties

Er wordt gekeken naar afsluitreden 2 en 12, aangezien het subtraject dan conform regelgeving eerder gesloten mag worden.

Er wordt rekening gehouden dat de laatste zorgactiviteit + 42 dagen eerder ligt dan de maximale looptijd van de DBC (120 dagen).


Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Subtraject Revalidatiegeneeskunde binnen 42 dagen gesloten (N0558)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle subtrajecten Revalidatiegeneeskunde (met sluitregel 1.0327.3)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar of zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar


Blauwepijl.png
3) Subtraject is binnen 42 dagen gesloten na de datum waarop de laatste revalidatiegeneeskundige zorgactiviteit of zorgactiviteit met ZPK 1, 2, 3 of 19 heeft plaatsgevonden En patiënt is niet overleden gedurende het subtraject

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata


ValueCareLogo2.png