Subtraject Geriatrische Revalidatiezorg binnen 42 dagen gesloten (N0902)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0902
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2014 - D.D.A.8418.70 Duur geriatrische revalidatiezorg
  2. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.D.A.8418.70 Duur geriatrische revalidatiezorg
  3. Handboek DOT Controleregels 2016 - D.D.A.8418.70 Duur geriatrische revalidatiezorg
  4. Handboek DOT Controleregels 2017 - D.D.A.8418.70 Duur geriatrische revalidatiezorg

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting

Subtraject Geriatrische Revalidatiezorg mag niet binnen 42 dagen gesloten worden. Dit is een uitzondering op N0054 en N0127.

Regelgeving / beleid
2013 & 2014 & 2015
Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) geldt dat de subtrajecten worden afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste geriatrische revalidatiezorg zorgactiviteit heeft

plaatsgevonden. Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een verrichting plaatsvindt gaat de termijn van 42 dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op de 42e dag na de

datum van de laatste verrichting (1.8418.1).

2015: NR/CU-260 art 10.2k

2014: NR/CU-257 art 10.2n

2013: NR/CU-228 art 8.2n

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014. D.D.A.8418.70

2016
Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) geldt dat de subtrajecten worden afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste geriatrische revalidatiezorg zorgactiviteit heeft

plaatsgevonden. Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een verrichting plaatsvindt gaat de termijn van 42 dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op de 42e dag na de

datum van de laatste verrichting (1.8418.1).

2016: NR/CU-266 art. 19.11

2017
Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) geldt dat de subtrajecten worden afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste geriatrische revalidatiezorg zorgactiviteit heeft

plaatsgevonden. Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een verrichting plaatsvindt gaat de termijn van 42 dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op de 42e dag na de

datum van de laatste verrichting (1.8418.1).

2017: NR/REG-1732 art. 19.11

Interpretaties

Er wordt gekeken naar afsluitreden 2 en 12, aangezien het subtraject dan conform regelgeving eerder gesloten mag worden.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Subtraject Geriatrische Revalidatiezorg binnen 42 dagen gesloten (N0902)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle subtrajecten Geriatrische Revalidatiezorg

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar of zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar


Blauwepijl.png
3) Subtraject is binnen 42 dagen na de laatste geriatrische revalidatie zorgactiviteit gesloten En patiënt is niet overleden gedurende het subtraject

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde subtrajecten bij wijziging open- en/of sluitdata


ValueCareLogo2.png