Stuurmodel Financieel Gezond ZKH

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Inleiding

Zorginstellingen moeten steeds scherper sturen op hun processen en beschikbare middelen. De loonkosten stijgen verder en het personeelstekort loopt op. De opbrengsten kennen weinig groei dankzij de landelijke kaders en zijn onzeker. De rente gaat stijgen, waardoor lenen meer geld kost. Daarnaast worden de behandelingen complexer, worden er eisen gesteld dat eenvoudige behandelingen op “de juiste plek” gedaan moeten worden en lopen de verwachtingen rond Gepaste zorg/Zinnige zorg/VBHC achter. Vanuit de politiek worden geen grote wijzigingen aan het model verwacht. Ondertussen stellen verzekeraars en andere financiers steeds meer eisen aan de zorg.

Het stuurmodel Financieel gezond helpt u “Goede Zorg” en “Financieel Gezond” hand in hand te laten gaan.

Definities

TBD

Instructie klant beheert zelf prestatiekaart tegels

Af en toe moeten prestatiekaarten met bijbehorende KPI's aangepast worden. Andere speerpunten zijn belangrijk geworden, voortschrijdende inzichten nopen tot wijzigen of een foutje moet gecorrigeerd worden. ValueCare biedt ziekenhuizen aan om geheel te ontzorgen en deze wijzingen uit te voeren, maar biedt ook aan dat ziekenhuizen deze wijzigingen zelf kunnen uitvoeren. In deze wiki wordt de instructie toegelicht.

Procedure aanpassen bestaande tegels en dashboards

In het kort is de procedure:

  1. Klant past de relevante tegels en dashboards aan in het Acceptatie portaal.
  2. Klant downloadt de relevante tegels en dashboards vanuit het Acceptatie portaal.
  3. Klant maakt een aanvraag aan in het Productie portaal met de vraag om bijgevoegde gewijzigde tegels en dashboards op te slaan in het configuratiemanagement systeem.
  4. Het ValueCare Datamanagement/Beheer team pakt de aanvraag op en slaat de gewijzigde tegels en dashboards op in het configuratiemanagement systeem.
  5. Klant checkt in het Acceptatie portaal na de eerstvolgende verwerking de gewijzigde tegels en dashboards. Bij eventuele correcties wordt de procedure opnieuw doorlopen (met nieuwe aanvraag).
  6. Indien de gewijzigde tegels en dashboards in orde zijn, vermeldt de klant dit in de aanvraag met "Test=OK op omgeving X".
  7. Het ValueCare Datamanagement/Beheer team voert wekelijks of tweewekelijks een release uit naar Productie. Daarna zijn de gewijzigde tegels en dashboards zichtbaar op Productie.

Ad 1) Let op dat bij dashboards de juiste nummering wordt meegegeven. Dit gebeurt in het portaal immers niet automatisch.

Ad 2) De klant biedt d2x bestanden aan. Dit zijn geünzipte bestanden. De klant geeft ook aan in welk mapje de bestanden moeten komen te staan.

Ad 3) Er wordt geen functionele check uitgevoerd door het ValueCare Datamanagement/Beheer team.

Ad 4) Let op dat bij het opslaan van de tegels geen onbedoelde filters vanuit het dashboard aan de tegel worden toegevoegd.

Procedure aanpassen nieuwe tegels en dashboards

In het kort is de procedure:

  1. Klant vraagt na bij ValueCare of het gewenst is om de tegel of het dashboard default toe te voegen. Zo ja, dan pakt ValueCare de aanvraag op. Zo niet, dan kan gegaan worden naar stap 2.
  2. Klant maakt nieuwe tegels en dashboards aan in het Acceptatie portaal.
  3. Hierna worden dezelfde stappen gevolgd als hierboven beschreven.

Ad 1) De nummerreeksen die beschikbaar zijn voor ZKH klanten zijn als volgt:

20000 - 30000 Lokale dashboards
30000 - 40000 Lokale tegels

Ad 2) Het is belangrijk om een uniek nummer toe te voegen aan de nieuwe tegels en dashboards

ValueCarelogo2022.png