Stuurinformatie op Financiën

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Inleiding

De stuurinformatie op Financiën van ValueCare biedt inzicht in de financiële resultaten, opbrengsten en kosten. Zowel de realisatie ten opzichte van de begroting als ten opzichte van voorgaande jaren. De inzichten worden getoond vanuit verschillende doorsnedes zoals per tijdsperiode, organisatieonderdeel, kostenplaats, rekeningniveau, etc. en zijn doorklikbaar tot op het laagste rekeningniveau. Daarnaast is het dankzij de zoektechnologie mogelijk direct af te dalen naar het gewenste niveau of doorsnede. Met deze module is er dynamisch en actueel inzicht in bijvoorbeeld de kosten van personeel in loondienst (PIL) vs personeel niet in loondienst (PNIL) en overige materiële kosten en kan er tijdig gestuurd worden op de financiële KPI’s.

Bronnen

De data gepresenteerd in de rapportages is gebaseerd op het financiële systeem (bijvoorbeeld AFAS, Oracle, Dynamics)

Definities Financieel

Bedrijfsresultaat

De opbrengst die overblijft, nadat de kosten van diezelfde opbrengst-genererende organisatieonderdelen verrekend zijn. Dit toont wat de kosten van de ondersteunende organisatieonderdelen maximaal mogen zijn om quitte te kunnen spelen.

Current ratio

Met de current ratio, ook wel het liquiditeitsratio, is in te zien in hoeverre je als organisatie in staat bent om aan de korte termijn verplichtingen te voldoen.

Current ratio (Liquiditeitsratio) = Vlottende activa / kort vreemd vermogen

Default filters op rapportages

Default administratie: ja. Er wordt in de rapportages standaard gekeken naar de default administratie. Als er meerdere administraties zijn kan een deel dus uitgesloten worden van de overzichten.

Soort resultaat: Operationeel. Er wordt standaard gekeken naar het operationele resultaat. Hiermee wordt buitengewone bedrijfsuitoefening uitgesloten.

Vastgesteld: Ja. Er wordt in de rapportages standaard gekeken naar de periode waarvoor de financiële resultaten zijn goedgekeurd.

Gemiddelde personeelskosten

De totale kosten voor personeel afgezet tegen verloonde FTE

Personeelskostenratio

De totale personeelskosten afgezet tegen de totale opbrengsten van de organisatie

Rendement

Rendement in % = 100% x (Totale financiële resultaat / Totale opbrengsten)

Indien sommige opbrengsten-rekeningen niet meegenomen dienen te worden in het rendement, dan kunnen deze uitgesloten worden.

Solvabiliteit

Met de solvabiliteit is in te zien in hoeverre de organisatie aan de (lange termijn) kredietverplichtingen kan voldoen. Er zijn 3 verschillende manieren om de solvabiliteit uit te rekenen. Het portaal heeft momenteel de volgende 2 KPI's op solvabiliteit:

Solvabiliteit 1: Deze rapportage toont de solvabiliteit volgens de berekening: Eigen vermogen/vreemd vermogen * 100%

Solvabiliteit 2: Deze rapportage toont de solvabiliteit volgens de berekening: Totaal vermogen/vreemd vermogen * 100%

Datasets Financieel

De bibliotheek aan Financiële rapportages en dashboards is gestoeld op een aantal datasets. Hieronder is een overzicht te vinden:

Dataset Informatie
Transacties Tabel met alle boekingen uit het financiële systeem
Transactie AVG Tabel afgeleid van 'Transactie'. Geaggregeerd op kostenplaats.
Financieel saldo Tabel met financiële balans informatie
Financieel bedrijfsresultaat Tabel met informatie over de bedrijfsmarge
Financieel factuur Tabel met alle factuurinformatie voor analyses rond betalingen

Dashboards Financieel

Een overzicht van de bibliotheek aan Financiële rapportages en dashboards is hieronder te vinden:

Dashboard Dataset Bijzonderheden vulling
Financieel - Balans detail per periode Financieel saldo
Financieel - Balans huidig jaar Financieel saldo
Financieel - Balans per jaar Financieel saldo
Financieel - Bedrijfsresultaat Financieel bedrijfsresultaat
Financieel - Contributiemarge Financieel transactie Kolom 'Rekening beïnvloedbare kosten' ja/nee in 'Beheer BI: Grootboekrekeningstructuur' dient gevuld te zijn
Financieel - Doorbelastingen per jaar Transactie Rekeningsoort: doorbelasting
Financieel - Gemiddelde personeelslasten Transactie
Financieel - Kosten per jaar Transactie
Financieel - Kosten personeel Transactie Categorie rekening: PNIL+PIL
Financieel - Kosten tov begroting Transactie
Financieel - Liquiditeit Financieel saldo
Financieel - Omzet per FTE Transactie Tabel Personeel bezetting+Personeel begroting
Financieel - Opbrengsten per jaar Transactie
Financieel - Opbrengsten tov begroting Transactie
Financieel - Openstaande facturen Financieel factuur
Financieel - Personeelskostenratio Transactie
Financieel - Rendement Transactie
Financieel - Resultaat per jaar Transactie
Financieel - Resultaat tov begroting Transactie
Financieel - Verloonde FTE's Transactie Categorie rekening: PNIL+PIL
Financieel - Winst en verliesrekening Transactie
Financieel - Winst en verliesrekening detail per maand Transactie
Financieel AVG - Kosten tov begroting Transactie AVG
Financieel AVG - Opbrengsten tov begroting Transactie AVG
Financieel AVG - Resultaat tov begroting Transactie AVG
BI Datasets - Financieel Transactie, Saldo Data uit de dataset zonder filter
Bibliotheek - Financieel prestatiekaart Alle Verzameling van alle KPI's die op een prestatiekaart passen
Managementdashboard - Financieel Meerdere Desgewenst kan een lokale variant de default overschrijven

Beheertabellen Financieel

Beheer BI: Data autorisatie RLS

In deze tabel kan de row level security ingesteld worden voor de verschillende datasets. De ingestelde row level security kan in de beheertabel User autorisatie row level security gekoppeld worden aan gebruikers.

Kolom Invulopties
Module FIN

FINAVG

Element OE (organisatie eenheid)

AVG

Tabel Deze kolom verwijst naar de dataset
Alles Waar: Gebruikers met deze autorisatie mogen alle data zien

Niet waar: Geen gebruiker mag alle data inzien

OE niv 1 t/m 3 Waar: Gebruikers met deze autorisatie mogen alle data behorende bij de OE inzien

Niet waar: Er hoeft geen mogelijkheid te zijn dat een gebruiker alle data behorende bij de OE in mag zien

KPL Waar: Gebruikers met deze autorisatie mogen alle data behorende bij de kostenplaats inzien

Niet waar: Er hoeft geen mogelijkheid te zijn dat een gebruiker alle data behorende bij de kostenplaats in mag zien

Medewerker Waar: Gebruikers met deze autorisatie mogen alle data van de medewerker inzien

Niet waar: Er hoeft geen mogelijkheid te zijn dat een gebruiker alle data behorende bij de medewerker in mag zien

Geen toegang Waar: Niemand heeft toegang tot deze data

Niet waar

Geen RLS Waar: Als er voor deze dataset geen row level security ingesteld hoeft te worden

Niet waar: Als voor deze dataset row level security is ingesteld

Beheer BI: User autorisatie row level security

In deze tabel kan de row level security ingesteld en ingezien worden voor gebruikers. Welke data mogen gebruikers inzien?

De vulling van deze tabel moet overeen komen met de instellingen in de beheertabel Data autorisatie RLS.

Kolom Invulopties
User Selecteer een gebruiker
Rol De row level security voor deze gebruiker:
 • Beginnend met D2a
 • Gevolgd door de module en element van de beheertabel Data autorisatie RLS
 • Afsluitend met een OE/kostenplaats code. Refereren naar alle data is mogelijk met 'ALL'


Voorbeelden:

D2A-FIN-OE-2025

D2A-FINAVG-AVG-ALL

Beheer BI: Grootboekrekeningstructuur

In deze tabel is te bepalen per rekening:

 • Rekening soort: Kosten/Opbrengsten/Activa/Passiva/Doorbelasting/Vermogen
 • Rekening code voor niveau 1 t/m 5
 • Rekening omschrijving voor niveau 1 t/m 5
 • Rekening categorie: bijv. PIL/PNIL/Materieel/Productieopbrengsten/Kapitaallasten/Overige opbrengsten
 • Rekening balans categorie: Lang vreemd vermogen/kort vreemd vermogen/eigen vermogen/vlottende activa
 • Rekening buitengewoon resultaat: Waar/Niet waar
 • Rekening beïnvloedbare kosten: Waar/Niet waar

Beheer BI: Kostenplaatsstructuur Personeel & Financieel

In deze tabel is te bepalen per kostenplaats:

 • Kostenplaats code voor niveau 1 t/m 5
 • Rekening omschrijving voor niveau 1 t/m 5
 • Kostenplaats categorie

In de meeste gevallen zal de data voor deze beheertabel uit de brondata gehaald kunnen worden.

Instelbare Functionaliteit Financieel

TBD

Het rendementspercentage is instelbaar met de parameter BI_FINANCIEEL_RENDEMENT_NORM, default staat deze op 0%. De parameter geeft de norm (in%) weer voor het financiële resultaat, tov de opbrengsten. Een norm van 2% betekent dus dat het gewenste totale financiële resultaat minstens 2% moet zijn van de totale opbrengsten.

Frequently Asked Questions

TBD

 1. Worden de FTE’s voor het verloonde FTE dashboard gehaald uit het financiele of personele systeem? Hoe wordt dit gelinkt aan de rekeningen?
  • Financieel – Verloonde FTE’s wordt gebaseerd op het financiele systeem. Dit wordt over het algemeen gehaald uit de boekingsregels, hierop staan de uitbetaalde FTE's voor de rekeningnummers die de PIL/PNIL salarisbetalingen betreffen. Mogelijk wordt dit niet bij elke instelling geregistreerd, als dit wel het geval is wordt het veld ‘aantal’ gebruikt, waar bijvoorbeeld ook het factuur aantal staat (10 dozen papier, etc).